Uitstel WRM krijgt positieve wending

Inmiddels is het bekend dat de nieuwe WRM wordt uitgesteld. De eerder voorgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2017 wordt niet gehaald. De Tweede Kamer heeft te veel vragen gesteld en de minister heeft meer tijd nodig.

VekaBest verkeersleermiddelen

— Advertentie —

De VRB is blij met het feit dat de WRM wordt uitgesteld. “Want we gaan van het standpunt uit dat een wijziging ook een verbetering zal moeten inhouden. De voorstellen van de minister die er nu liggen zijn dit absoluut niet. Dan moeten we ook niet instemmen met restricties”- aldus de VRB.

Steun door de Tweede Kamer

Brancheorganisaties VRB en FAM hebben het gevoel dat ze eindelijk gesteund worden door de politiek. “We worden geholpen om uiteindelijk met een wijzigingsvoorstel naar de minister en de Tweede Kamer te gaan dat wel draagvlak kan vinden in de branche. In de eerste plaats natuurlijk voor de rijscholen die er bewust voor kiezen om hun belangen te laten behartigen in georganiseerd verband”- aldus VRB.

Ruud Rutten laat weten dat er nog veel meer moet gebeuren om tot een verbetering te komen. Daarvoor hebben de voorzitters van de VRB en de FAM met Barbara Visser om tafel gezeten. “We voelen ons gehoord en begrepen”, melden Peter van Neck en Ruud Rutten. 

Openheid van zaken

Barbara Visser, lid van de VVD, is ook erg positief over het gesprek met de brancheverenigingen. “De rijschoolbranche moet serieus worden genomen. Alle partijen zijn ontevreden over de nieuwe WRM. Daarom moeten we gaan kijken waar we strengere eisen moeten stellen en welke onderdelen onder de loep genomen moeten worden”- aldus Barbara Visser. Dit najaar moet er meer duidelijkheid komen over de nieuwe WRM en Barbara Visser verwacht dat deze kwestie flink wordt aangepakt door de Tweede Kamer.