Verkeerscholen dienen klacht in bij ACM over SOOB en STL

Een groep van 24 Nederlandse verkeersscholen hebben gezamenlijk onder de naam Stichting Gelijk Speelveld Transportopleidingen een klacht ingediend bij ACM. Zij pleiten voor een vrije marktwerking en een vrije keus voor consumenten bij het kiezen van een gecertificeerde opleiding tot vrachtwagenchauffeur. De stichting stelt in haar klacht dat STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek) en SOOB (Opleidings en ontwikkelingsinstituut Goederenvervoer) misbruik maken van hun machtspositie en het concurrentieproces verstoren.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

R. Heijens, secretaris van Stichting Gelijk Speelveld Transportopleidingen legt uit: “Eigenlijk gaat het ons om twee dingen; de eerste is hoe zaken geregeld zijn rond BBL Leerlingen. Deze leerlingen, die aan de slag willen als vrachtwagenchauffeur, kunnen alleen een opleiding volgen via STL, zij zijn de enige die subsidie krijgen van SOOB. Aangesloten rijscholen, die via aanbestedingen geselecteerd worden, worden vervolgens gedwongen de opleiding aan te bieden voor veel te lage prijzen, waardoor er geen vrije marktwerking is en die zou er wel moeten zijn.”

Vrije keus consument

Heijens gaat verder: ”De tweede gaat over de sturing op zij-instromers, aankomend chauffeurs die instromen uit een andere branche. Zij moeten een verplichte rijtest volgen bij een select groepje rijscholen die STL selecteert. Na deze rijtest zouden zij vrij moeten kunnen kiezen uit gekwalificeerde opleiders in hun omgeving maar vaak worden ze handig binnengehaald bij het kleine clubje rijscholen dat de rijtest afneemt. Dat vinden wij niet kunnen, de consument moet vrije keus hebben.”

Eerder spraken ook BOVAG en FAM met STL, SOOB en ACM hierover. Dat leidde tot beperkte aanpassingen die volgens SGST zeker niet afdoende zijn.