VRB vindt compensatiemaatregelen ontoereikend

VRB

Vereniging Rijschool Belang vindt de vrijdag bekend gemaakte compensatiemaatregelen voor bedrijven ontoereikend. De vereniging dringt aan op een separate uitwerkingsregel voor de rijschoolbranche, omdat veel rijschoolhouders buiten de boot vallen.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Sinds het verbod op het uitvoeren van contactberoepen, is ook rijles verboden. De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), ook wel bekend als het Noodloket, is geopend voor bedrijven die getroffen worden door de crisis. 

Tegemoetkoming niet voor iedereen

Bedrijven kunnen een eenmalig bedrag van 4000 euro krijgen als tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Alleen zitten er wel wat voorwaarden verbonden aan deze regeling. Concreet houdt dit in dat rijscholen niet op het privéadres van de rijschoolhouder gevestigd mag zijn. 

VRB schrijft hierover dat er zo veel rijschoolhouders gedupeerd zijn. "In de uitwerking van de aanspraak op het noodloket dringen wij aan op een separate uitwerkingsregel voor de rijschoolbranche. Dit omdat het merendeel van de rijscholen geen fysieke inrichting buiten het eigen huis heeft zoals nu in de regeling staat benoemd, maar wel een of meer voertuig(en) waar wel degelijk vaste lasten aan verbonden zijn. We hebben gevraagd om dit in lijn te brengen met de uitzonderingsregeling die voor de horeca is bepaald, zodat ook onze branche aanspraak kan maken op de eenmalige ondersteuning van € 4000. "

NOW

Ook heeft de VRB gevraagd om toekenning tot de bepaling dat onze sector toegang krijgt tot het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit zodat de rijschoolbranche in lijn is met de andere contactberoepen, eet en drinkgelegenheden en de reisbranche. VRB: "De van overheidswege opgelegde maatregel tot het staken van alle activiteiten (beroepsverbod) betekent binnen onze branche een directe omzetdaling van 100%." 

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Tozo

Verder wil VRB dat bij de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) en NOW, dat de rijschoolbranche als zeer urgent wordt aangemerkt en voorrang krijgt bij de behandeling van hun aanvraag. VRB heeft bewindspersonen van de departementen I&W, SZW en EZ en de Kamer benaderd.

De Tozo regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. 

De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur, geeft de Rijksoverheid aan.