VRB-voorzitter koppelt elektronische registratie aan lessysteem

QR code

VRB-voorzitter Jos van Zuylen heeft samen met VRB partner PlanGo de registratieplicht gekoppeld aan het lessysteem. Door middel van een QR code kunnen zijn leerlingen makkelijk de gegevens invoeren en een les volgen.

VERJO

— Advertentie —

Jos van Zuylen zocht na de aangekondigde registratieplicht en het aanpassen van het rijschoolprotocol naar een werkbare situatie. Hij nam contact op met PlanGo en samen zijn ze aan de slag gegaan met de QR code die Van Zuylen in elkaar had gezet.

Nu heeft PlanGo een functie gelanceerd waarmee instructeurs direct in de rijschoolsoftware de verplichte “Coronacheck” kunnen doen, zonder dat ze een stapel papieren formulieren in de auto mee hoeven te nemen. De leerlingen kunnen met hun telefoon de QR code scannen, de gegevens invullen en vervolgens het groene scherm aan een medewerker laten zien. Of de rijinstructeur neemt de vragen door met de leerling. Daarna kan de les beginnen.

Hoe werkt het?

De afspraken en gegevens van de leerling staan in de planning. Voor iedere rijles verschijnt er een knop “Coronacheck”. Daarin ziet de rijinstructeur een aantal vragen die gesteld moeten worden aan de leerling. Antwoordt de leerling op alle vragen NEE, dan kan de coronacheck aangevinkt worden. Daarnaast vraag je toestemming aan de leerling om de contactgegevens te mogen delen met de GGD. Mocht de GGD deze gegevens nodig hebben, dan kun je hier makkelijk in PlanGo een export van maken. Rijscholen die liever geen gebruik maken van de nieuwe functie kunnen deze ook uitzetten.

Bram Jetten, een van de programmeurs van PlanGo, vertelt dat het best een klus was om dit zo snel te programmeren: “Normaal gesproken zijn we langer bezig met dit soort nieuwe functies. Dan gaan we eerst in overleg en testen we het met verschillende rijscholen. Gelukkig hebben we goede contacten met de brancheorganisaties en was het al gauw duidelijk wat er precies nodig was, zodat wij aan de slag konden. Want nu was het zaak om dit snel te lanceren, om ervoor te zorgen dat onze gebruikers niet zelf op zoek hoefden te gaan naar een passende oplossing. We hopen vooral dat we het hiermee makkelijker maken om aan de maatregelen te voldoen.”

AVG-proof

“Een agenda of elektronische planning volstaat niet”, legt VRB-Secretaris Irma Brauers- Steijns uit. “Rijschoolhouders dachten ten onrechte dat ze al voldeden aan de registratieplicht. Je leerlingen staan als het goed is allemaal in je lesagenda, je hebt van iedere leerling gegevens waarop ze te bereiken zijn. Maar volgens de AVG-regelgeving mag je die alleen maar gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze in eerste instantie bedoeld zijn. En dat is niet het doorgeven van gezondheidsgegevens aan de GGD. 

"Je moet expliciet toestemming vragen aan de leerling ( per les) dat je de gegevens noteert en doorgeeft aan de GGD. En dat je na 10 dagen de gegevens weer AVG-proof verwijderd.” Met deze QR code gebeurt het toestemming vragen en verwijderen automatisch. De gegevens zijn alleen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening ter bescherming van de privacygevoelige gegevens van burgers. Houden bedrijven zich niet aan de regels van deze verordening, volgt er een boete. Contactberoepen zijn door de coronacrisis verplicht om aan alle klanten te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens aan de GGD. 

Iedereen mag weigeren de contactgegevens in te vullen, maar dat mag niet leiden tot het weigeren van de toegang. Daar heeft de het online formulier een vinkje voor, geeft Irma aan. “Degenen die geen toestemming willen geven, kunnen het uitvinken."

QR code