Wijzigingen examen fase 1b, fase 3 en praktische begeleidingen categorie B

Het IBKI voert een aantal wijzigingen door in de uitvoering van de rijexamens, waaronder het 'in een rechte lijn achteruit rijden' en het toestaan van lesauto's met een 'automaat'. Dat laat het IBKI weten in de laatste nieuwsbrief.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Eén van deze wijzigingen maakt het mogelijk dat met ingang van 01 juni 2019 het “in rechte lijn achteruit rijden” wederom uitgevoerd moet worden door de rijbewijskandidaten. De rijprocedure B zal hiertoe worden aangepast. IBKI heeft besloten deze wijziging ook met ingang van 01 juni 2019 door te voeren. Het “achteruit rijden van een aangegeven bocht” maakt al deel uit het huidige examen fase 1b. Ten aanzien van deze bijzondere verrichting wijzigt het examen fase 1b, niet.

Lesonderwerp

Nadat het recht achteruit rijden is opgenomen in de rijprocedure B, mag dit lesonderwerp als instructieonderdeel gegeven worden tijdens het examen fase 3a of de praktischebegeleiding voor de categorie B.

Automaat toegestaan bij fase 1b

Gelet op de technologische ontwikkeling van (les)auto’s heeft IBKI besloten om met ingang van 01 april 2019 lesauto’s met een zogenaamde “automaat” toe te staan tijdens het examen fase 1b (rijproeven) voor de categorie B. De bepaling opgenomen in artikel 8 lid 4 van het Algemene deel van het examenreglement waarin wordt geregeld dat een voertuig met automatische versnellingsbak alleen is toegestaan als de kandidaat in het bezit is van een rijbewijs B met automaat-codering, komt met ingang van 01 april 2019 te vervallen.

Ten aanzien van de theoretische examens blijft het mogelijk dat vragen worden gesteld waarin het schakelen aan de orde komt.