WRM-opleiders mogen geen BSN vragen aan cursisten

Omdat er onduidelijkheid bestond onder WRM-opleiders over het wel of niet vragen van een burgerservicenummer aan cursisten, licht IBKI toe dat opleiders cursisten vanaf 2018 niet meer naar een BSN mogen vragen en deze ook niet mogen vastleggen voor de eigen administratie.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De cursist kan de opleider wel toestemming geven om het BSN te gebruiken voor registratie bij IBKI om examens te kunnen doen.

Wettelijke taak

De WRM-examens die IBKI uitvoert, zijn namelijk een wettelijke taak voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het kader van die wettelijke taak is IBKI dan ook verplicht om het BSN te gebruiken. Bij ieder besluit dat IBKI neemt, zoals het vaststellen van een examenresultaat of het afgeven van een WRM-bevoegdheidspas, controleert IBKI op basis van het BSN de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Privacy

Voor opleiders ligt het anders. Zij voeren geen wettelijke taak uit. De cursist heeft dus gelijk als hij/zij stelt dat vanaf 2018 niet meer naar het BSN mag worden gevraagd om privacy-redenen.

 

Toestemming

Opleiders doen er verstandig aan om, als zij het BSN vragen voor registratie bij IBKI, expliciet om die toestemming te vragen. Daarbij kunnen ze duidelijk aangeven dat het BSN uitsluitend voor de registratie bij IBKI wordt gebruikt.