Zichzelf overschattende verkeersdeelnemers ‘appen’ er op los.

Uit onderzoek dat SWOV jaarlijks uitvoert in opdracht van Interpolis blijkt het vertrouwen in de eigen bekwaamheid een belangrijke voorspeller te zijn voor het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Fietsers, snorfieters en automobilisten hebben groot vertrouwen in het eigen kunnen en zien daardoor de risico’s van het gebruik van een telefoon in het verkeer niet. Bij voetgangers is niet zozeer de bekwaamheid een voorspeller maar meer de gewoonte.

65% gebruikt mobiel in het verkeer

Het onderzoek, gehouden onder 4201 respondenten in de leeftijd van 18 t/m 80 jaar en 262 kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 uit heel Nederland, wijst uit dat 65% van de Nederlanders wel eens zijn of haar telefoon gebruikt tijdens deelname aan het verkeer. Opvallend aangezien 76% aangeeft het gebruik van mobieltjes in het verkeer gevaarlijk te vinden.

Kinderen gebruiken hun telefoon vaker

Ook de resultaten over de groep kinderen (12 t/m 17 jaar) zijn opmerkelijk te noemen. Kinderen gebruiken vaker hun telefoon in het verkeer dan volwassenen.  Voor kinderen is dit gedrag een gewoonte en ze schatten de risico’s laag in.

Het onderzoek vond een verband tussen het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer door ouders en dat van kinderen. Hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker kinderen dat doen.  En hoe jonger de mensen, hoe intensiever hun gebruik. Directeur Veilig Verkeer Nederland Felix Cohen reageert in het AD: ,,Ouders die in het bijzijn van hun kinderen hun mobiele telefoon gebruiken, zou je bij wijze van spreken een dubbele boete moeten geven. Dat is geen opvoeding!”

Merendeel denkt dat eigen gebruik meevalt

Overigens denkt het merendeel van Nederland dat het eigen gebruik van de telefoon in het verkeer wel meevalt 35% van de Nederlanders zegt nooit een telefoon in het verkeer te gebruiken. Wanneer echter met één enkele vraag rechtstreeks naar hun frequentie van telefoongebruik in het verkeer wordt gevraagd, geven veel meer respondenten aan de telefoon nooit te gebruiken. Dit suggereert dat respondenten onderschatten hoe frequent ze hun telefoon gebruiken.
Begin volgend jaar organiseert Interpolis een debat met onder meer gedragswetenschappers, verkeerskundigen, jongeren, telecombedrijven en autofabrikanten over dit onderwerp.