Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs

oudere

Vanaf 1 december 2019 mogen veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Wil u uw rijbewijs verlengen? Volg dan dit stappenplan.

VTO

— Advertentie —

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en wilt u dit verlengen, dan moet u medisch gekeurd worden. Hiervoor moet u een Gezondheidsverklaring invullen. U mag tot één jaar blijven rijden als uw rijbewijs. In dit geval spreekt de overheid van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. Hiermee mag u niet in het buitenland rijden en uw verlopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs. 

Met deze tijdelijke regeling krijgt het CBR tijd om de achterstand bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen weg te werken. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden. 

1. Vul een Gezondheidsverklaring in

Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. De verwerking van uw Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via mijn.cbr.nl, dan op papier. Ook is de digitale verwerking minder foutgevoelig.

Nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend, ontvangt u van het CBR een brief als u in de regeling valt. Daarin staat uitgelegd wat het betekent en wat u moet doen. Heeft u al een Gezondheidsverklaring ingevuld en valt u in de regeling? Dan ontvangt u rond 1 december een brief. 

Door drukte bij het CBR is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen.

2. Maak een afspraak met een keuringsarts

U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een afspraak moet maken met een keuringsarts.  Neem naar uw afspraak alle formulieren van het CBR mee. Heeft u een medische aandoening? Zoals een oogaandoening of epilepsie? Dan bezoekt u ook een medisch specialist.

3. Laat uw gezondheid onderzoeken

De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Doet de arts dit online, dan komen de formulieren automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan stuurt u deze zelf naar het CBR.

4. CBR beoordeelt uw aanvraag

Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog geschikt bent om te rijden (rijgeschikt). Soms is een rijtest of aanvullende medische informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw een verwijzing naar een arts en volgt opnieuw een beoordeling door het CBR.

5. Rijbewijs verlengen

Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs verlengen bij uw gemeente.

Uitzonderingen

Niet alle 75-plussers vallen in de regeling. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

  • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
  • een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
  • een rijbewijs hebben dat minimaal 5 jaar geldig is. De regeling geldt niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
  • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat u meewerkt aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt. 

Buiten deze regeling vallen ook de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst vallen ook niet in de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na een mededeling van de politie.