2014: meer theorie-examens, maar minder praktijkexamens

Het CBR heeft de examencijfers van 2014 bekendgemaakt. Hoewel het bedrijf in 2014 1,3 miljoen examens heeft afgenomen - iets meer dan in 2013 - steeg het aantal theorie-examens, maar daalde het aantal praktijkexamens.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Theorie-examens

Het aantal theorie-examens voor de personenauto nam ten opzichte van 2013 toe met bijna zes procent tot ruim 519.000. Toch daalde het slagingspercentage van dit examen met ongeveer drie procent. Het bedrijf geeft als reden hiervoor het bestrijden van examenfraude en het vernieuwen van de examens om de voorspelbaarheid van de vragen te verminderen. 

Praktijkexamens

Hoewel er meer theorie-examens voor de personenauto zijn geweest in 2014, geldt dat niet voor de praktijkexamens. Toch slagen de kandidaten - die voor de eerste keer het praktijkexamen doen - gemiddeld wel sneller. 50,1 procent deed dit namelijk in 2014, tegenover 48,8 procent in 2013. Kandidaten die een tussentijdse toets hebben afgelegd slagen de eerste keer praktijkexamen aanzienlijk vaker. Gemiddeld slaagt iemand dan met een kans van 59 procent. 

CCV

Het aantal theorie-examens dat de divisie CCV heeft afgenomen voor het C-rijbewijs en het D-rijbewijs, is elf procent hoger dan vorig jaar. Een stijging die vooral aan het eind van 2014 plaatsvond. Dit zou er op kunnen duiden dat de vraag naar praktijkexamens in 2015 verder zal toenemen.