42 PROCENT MEER NIEUWE AUTO’S GEREGISTREERD IN AUGUSTUS

Het aantal registraties van nieuwe personenauto’s is in augustus 2018 met 42,1 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. De extra sterke toename is vooral het gevolg van registraties van nieuwe auto’s die door de invoering van de nieuwe WLTP emissietest per 1 september anders niet meer verkocht konden worden.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Afgelopen maand werden er 41.355 nieuwe auto’s in Nederland geregistreerd, tegen 29.093 in augustus 2017. Tot en met augustus 2018 zijn in Nederland 330.471 personenauto’s geregistreerd en dat is 14,9 procent meer dan in de eerste acht maanden van vorig jaar. Voor heel 2018 verwachten BOVAG en RAI Verenging een totaal van 430.000 registraties, tegen 414.538 in 2017.

Nieuwe normen CO2-uitstoot

Vanaf 1 september moet de CO2-uitstoot van alle nieuwe personenauto’s in Europa worden vastgesteld volgens de WLTP-testprocedure (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure). Deze nieuwe laboratoriumtest benadert veel meer de praktijkomstandigheden dan de oude NEDC-methode (New European Driving Cycle).

Verkoop voorraad

Bij de introductie en/of aanscherping van de Europese eisen aan auto’s, mag de auto-industrie bestaande voorraden (die niet aan de nieuwe eisen voldoen), onder bepaalde condities nog een jaar uitverkopen. In dit geval moesten voor Nederland alle NEDC restantvoorraadauto’s voor 1 juni 2018 zijn geproduceerd. Deze auto’s mogen dan tot 1 september 2019 worden verkocht. Afgelopen maanden hebben diverse automerken daardoor voorraden aangelegd en is er momenteel volop voorraad aanwezig op de markt die tegen de “oude” prijzen mogen worden verkocht. 

 

Onderzoek Ministerie IenW

De Nederlandse overheid heeft toegezegd dat per saldo de consument niet gedupeerd mag worden door eventuele negatieve prijseffecten van de nieuwe WLTP-testmethode. Op dit moment onderzoeken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Financiën daarom samen met RAI Vereniging en BOVAG wat het BPM effect van de WLTP op de Nederlandse markt is en hoe de eventuele negatieve belastingeffecten kunnen worden opgevangen.