75 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen om mobiliteit

Mobiliteit Nederland

Uit een onlangs verschenen onderzoek van de Mobiliteitsalliantie is naar voren gekomen dat ruim procent van de Nederlanders zich zorgen maken om hun mobiliteit. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Ruijgrok Netpanel onder 1.551 Nederlanders.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Verkiezingen

De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van onder meer ANWB, NS, RAI Vereniging, VNA, Bovag, Fietsersbond, RET, Rover, GVB en TLN. Nu de Tweede Kamerverkiezingen steeds meer in zicht komen, pleit de alliantie voor meer politieke aandacht voor het vastlopen van het Nederlandse verkeer. Op dit moment staat mobiliteit nog niet hoog op de politieke agenda, terwijl uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich daar wel veel zorgen over maken. 

De belangrijkste onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders het verbeteren van het openbaar vervoer en meer mogelijkheden tot flexibel- en thuiswerken zien als de belangrijkste oplossingen voor het fileprobleem. Daarnaast wordt ook de fiets genoemd als mogelijk alternatief om de verkeersdrukte tegen te gaan. Ondanks dat 85 procent aangeeft bekend te zijn met de P+R voorzieningen, maakt slechts een derde er gebruik van. Ook geeft een derde van de respondenten aan dat ze verwachten dat het delen van autoritten binnen de komende vijf jaar zal toenemen.  De belangrijkste genoemde redenen om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer zijn de reistijd, geen goede aansluiting op de plek van bestemming en de kosten. 

Nationaal Mobiliteitsdebat

Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, is het noodzakelijk om de vraagstukken rondom mobiliteit onder de aandacht van verschillende politici te brengen. Om die reden wordt op donderdag 9 maart in Utrecht het Nationaal Mobiliteitsdebat gehouden. Onder leiding van programmamaker Rens de Jong (BNR), gaan verschillende Tweede Kamerleden met elkaar en de aanwezige gasten in discussie over de bereikbaarheidsproblematiek en de mobiliteitsthema’s veiliger, groener, slimmer en eerlijker.