Aanpassingen theorie-examen slechts het begin

Eerder berichtten wij er al over; het CBR gaat vanaf 1 november 2019 een aanpassing doorvoeren aan het theorie-examen voor de categorie B. Maar wat verandert er nu echt? En zijn we er met deze wijzigingen of is dit slechts een eerste stap in de richting van een theorie-examen dat optimaal bijdraagt aan de verkeersveiligheid?

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Het CBR heeft de indeling van het examen aangepast, waardoor het examen straks niet uit twee maar uit drie onderdelen bestaat. Het onderdeel ‘gevaarherkenning’ blijft gelijk, terwijl het onderdeel ‘verkeersregels en –inzicht’ wordt opgesplitst in twee onderdelen: Kennis en Inzicht. Onder de noemer ‘Kennis’ wordt de kandidaat letterlijk getest op de ‘kennis’ van feitjes. Bijvoorbeeld: “Wat betekent dit verkeersbord?” Bij het onderdeel ‘inzicht’ wordt de kandidaat geacht deze kennis toe te passen. Het CBR spreekt ook wel van ‘kennisplus’. Bijvoorbeeld: “Als je dit verkeersbord ziet, wie heeft er dan voorrang?”

Daarnaast krijgt ieder onderdeel zijn eigen slaagnorm. Bij het onderdeel gevaarherkenning moet de kandidaat er 13 van de 25 goed beantwoorden om te slagen. Bij kennis 10 van de 12 en bij inzicht 25 van de 28.

Doorbraak

Chris Verstappen van Verjo (uitgever voor verkeer en vervoer over de weg) is blij met de aanpassingen. Chris: "Deze veranderingen zijn tot stand gekomen na een zeer positief proces; aangestuurd door het CBR, waarbij uitgevers, opleiders, brancheverenigingen en het Ministerie prettig hebben samengewerkt. Wat mij betreft een doorbraak." Chris is met name blij over het gewicht dat nu aan het onderdeel inzicht gehangen wordt: "Feitjes leren kan iedereen. Maar in ons vak is het juist belangrijk om die kennis goed toe te passen. En dat juist die vragen waarbij de kennis toegepast wordt, zwaarder wegen, vind ik erg positief. We zetten hiermee een goede eerste stap in de juiste richting en dit smaakt zeker naar meer."

Nieuwe itemvragen

Dat de aanpassingen in het theorie-examen een stap in de goede richting zijn, beaamt ook Erik Kantelberg van VekaBest Verkeersleermiddelen. Erik: "Dit is inderdaad een goede eerste stap en wij zullen ons hier positief over uitspreken in de branche. Maar we zijn er nog lang niet. Dit gaat alleen over het theorie-examen auto en ook dat examen is er nog niet hiermee. De CBR itembank blijft immers hetzelfde, terwijl veel meer en nieuwe itemtypes noodzakelijk zijn om te borgen dat het theorie-examen daadwerkelijk het niveau van de examenkandidaten toetst en bijdraagt aan de verkeersveiligheid."

Handschoen oppakken

Erik Kantelberg vindt dat dit eigenlijk direct na de introductie van iTec (de overgang van druktoetsen naar touchscreen) al ingezet had moeten worden. "Het CBR heeft hier veel kansen laten liggen om de voorspelbaarheid van de examens te verkleinen en fraude door malafide 'opleiders' tegen te gaan. Laten we hopen dat het CBR nu ook déze handschoen snel oppakt."