Aantal files blijft ook in 2019 toenemen

Onlangs verscheen de eerste Rapportage Rijkswegennet van 2019. Deze rapportage bevat cijfers over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies in eerste vier maanden van 2019. Het weggebruik, het aantal files en het reistijdverlies lijken allemaal nog steeds toe te nemen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Ten opzichte van eind 2018 is het aantal afgelegde voertuigkilometers op het hoofdwegennet met 0,7 procent toegenomen tot 73,0 miljard voertuigkilometers. De meerjarige trend blijft hiermee licht stijgend. Dit betekent dat we met zijn allen steeds vaker de auto pakken.

De jaarfilezwaarte is dan ook met 2,8 procent gestegen naar 11,9 miljoen kilometerminuten. We staan steeds vaker in de file en er is een duidelijk toenemende trend zichtbaar. De belangrijkste fileoorzaak blijft drukte in de spits, gevolgd door ongevallen en incidenten. Al sinds 2013 nemen de files ieder jaar toe.

Langere reistijd

Daardoor is ook opnieuw het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, gestegen met 1,0 procent. Hiermee komt het reistijdverlies per mei 2019 op 67 miljoen uur op jaarbasis. Er wordt bij de berekening van reistijdverlies erop gerekend dat er tijdverlies optreedt wanneer de weggebruiker langzamer rijdt dan de referentiesnelheid van 100 km/per uur.

De file top-10 blijft ongewijzigd met uitzondering van één nieuwe locatie. Dit is de A4 bij Zoeterwoude in de richting van Den Haag. De A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein staat onveranderd op de eerste plaats. De meeste filetoplocaties bevinden zich in de Randstad.