Algemene Rekenkamer: 'Autobelastingen functioneren niet optimaal'

Autobelastingen, zoals ze nu zijn afgesproken, functioneren niet optimaal. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport deze week.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

De meeste vrijstellingen, teruggaven en kortingen in de autobelastingen vormen een inbreuk op de twee hoofddoelen van autobelastingen: een stabiele inkomstenstroom en bijdragen aan luchtkwaliteits- en klimaatdoelen, schrijft de Algemene Rekenkamer.

Daarom beveelt Rekenkamer de staatssecretaris van Financiën aan om deze bijzondere regelingen in de autobelastingen tegen het licht te houden en te heroverwegen als ze geen actuele reden hebben. Minder goed nieuws voor sommige autorijders.

Bijzondere regeleing

De autobelastingen kennen 54 vrijstellingen, teruggaven en kortingen. Zo zijn er bijvoorbeeld regelingen voor bestelauto’s, oldtimers, youngtimers, taxi’s, brandweerauto’s, ambulances en gehandicaptenvervoer. In totaal is er met de bijzondere regelingen een bedrag gemoeid van ongeveer € 2 miljard in 2018, schrijft de Rekenkamer.

De Rekenkamer stelt dat meeste bijzondere regelingen niet alleen de belastingopbrengst beïnvloeden, maar ook niet bijdragen aan de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen van de autobelastingen. De huidige financiële prikkels in de autobelastingen om de luchtkwaliteit te verbeteren en klimaatdoelen te halen zijn niet optimaal ingericht. Ze komen daarmee niet tegemoet aan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. 

Reactie staatssecretaris

In een reactie op het onderzoek geeft de staatssecretaris van Financiën Menno Snel aan dat een deel van de bijzondere regelingen in aanmerking komen voor heroverweging. 

Volgens de staatssecretaris geeft de Algemene Rekenkamer terecht aan dat een aantal bijzondere regelingen zowel tegen het opbrengstendoel als tegen het luchtkwaliteits-en klimaatdoel van de autobelastingen kan inwerken. Daarnaast kunnen deze bijzondere regelingen leiden tot ongelijke belastingdruk tussen burgers en bedrijven en maken ze het stelsel ingewikkelder.

Doel onderzoek

De overheid haalde in 2018 zo’n € 16,6 miljard aan autobelastingen op. De autobelastingen leveren, met uitzondering van de BPM, een stabiele inkomstenstroom op voor het Rijk. 

Het onderzoek is gebaseerd op de vraag of er in de toekomst nog voldoende BPM en accijnzen kunnen worden opgehaald, omdat de rijksoverheid streeft naar een forse toename van het aantal elektrische auto’s.