Theorie-examen Taxi krijgt nieuwe vraagsoorten

taxi

Vanaf februari 2020 worden wijzigingen ingevoerd in de vraagsoorten van de theorie-examens voor Taxi, T-rijbewijs en ADR, schrijft het CBR. De invoer van de nieuwe vraagsoorten gebeurt in drie fases.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het doel van de invoering van nieuwe vraagsoorten is het toekomstbestendig houden van het theorie-examen. De invoer van nieuwe vraagsoorten draagt bij aan het verminderen van de voorspelbaarheid van het examen doordat er meer variatie wordt aangebracht. 

Daarnaast is het toevoegen van sommige nieuwe vraagsoorten prettig voor kandidaten die moeite hebben met lezen. De inhoud, het aantal vragen en de slaagdrempel van de examens blijven hetzelfde, geeft het CBR aan. 

Nieuwe vraagsoorten

In 2018 zijn nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor o.a. Taxi en het T-rijbewijs. Het ging toen om de sleepvraag, de single sleepvraag, de invulvraag en de hotspotvraag.

Vanaf 1 februari 2020 worden in de theorie-examens voor taxi en het T-rijbewijs over meer onderwerpen vragen gesteld in de vorm van een sleepvraag, single sleepvraag of hotspotvraag. Deze uitbreiding kan plaatsvinden op bestaande onderwerpen en nieuwe onderwerpen.

Per 1 mei 2020 worden andere, nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor Taxi en het T-rijbewijs examen. Voor Taxi gaat het om de ja/nee vraag, de volgorde vraag en mogelijk ook de multiple respons vraag. Voor het T-rijbewijs gaat het om de ja/nee-vraag, de volgorde-vraag, de multiple respons en de matrixvraag.

Per 1 juli 2020 worden nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor ADR Basis (V). De hotspotvraag en de invulvraag worden toegevoegd aan het examen. Deze vraagsoorten worden alleen toegevoegd bij de onderwerpen Gevaarsetiketten (hotspotvraag) en Gevarenklassen (invulvraag).