ANWB: Forse investering nodig voor oplossen fileprobleem

Onlangs stuurde de ANWB een brief aan de Tweede Kamer betreffende de toenemende filedruk. Afgelopen woensdag vond er een debat over het onderwerp plaats in de Tweede Kamer. In het debat kondigde Minister Cora van Nieuwenhuizen aan te zoeken naar oplossingen voor de filedruk en o.a. in overleg te zijn met de ANWB om te komen tot een eenduidige registratie van de files.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

De ANWB drong er in de brief aan de Tweede Kamer op aan dat er structureel veel meer geïnvesteerd moet worden in de infrastructuur: weg, trein, OV en fiets. ANWB:”Het eerste kwartaal van 2018 nam de filezwaarte toe met 25%. Er is echt een groot fileprobleem dat moet worden opgelost. Er is meer mogelijk dan het kabinet voorstelt. Dat trekt 40 miljoen euro uit voor directe maatregelen en 60 miljoen voor maatregelen die pas later effect hebben. Dat vinden we een gemiste kans want er moet nu actie ondernomen worden. Daarom willen we de beschikbare 100 miljoen euro inzetten voor direct resultaat.”

Verschil in meting

In het debat van afgelopen woensdag in de Tweede Kamer kwam onder andere naar voren dat er grote verschillen zitten in de metingen van de ANWB en die van Rijkswaterstaat. Waar volgens de ANWB het aantal files in het eerste kwartaal van 2018 groeide met 25 procent, registreerde Rijkswaterstaat over diezelfde periode een beduidend lagere groei van 5,2 procent.

 

In gesprek met ANWB

Volgens de ANWB wordt dit verschil veroorzaakt door het andere meetsysteem van Rijkswaterstaat en andere definities van file. Zo is er volgens Rijkswaterstaat sprake van file als er minimaal 2 kilometer aan auto’s minder dan 50 kilometer per uur rijdt. Terwijl er volgens de ANWB sprake is van file als er substantieel langzamer gereden wordt dan is toegestaan. Daarnaast registreert Rijkswaterstaat met meetlussen alleen de files op het hoofdwegennet, terwijl niet alle hoofdwegen van zo’n lus voorzien zijn. De ANWB registreert de filedruk op alle wegen, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens van TomTom en andere navigatiesystemen en mobiele telefoons, .

De Minister liet tijdens het debat weten in gesprek te gaan met onder andere ANWB om de metingen beter op elkaar af te stemmen en zo de daadwerkelijke omvang van het fileprobleem in kaart te brengen.