Werkneemster rijschool veroordeeld voor uitgeven valse attesten

De Belgische ex-werkneemster Rachida N. (35) van de inmiddels opgedoekte rijschool Rijbewijs in Borgerhout is veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel en 3.000 euro boete. De rechter acht het bewezen dat zij tegen betaling valse bekwaamheidsattesten leverde aan 38 kandidaat-bestuurders zonder dat die daarvoor de vereiste praktijklessen hadden gevolgd.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

In de valse attesten stond vermeld dat de kandidaat-bestuurders twintig uur rijles hadden gevolgd, terwijl dat niet het geval was. Met de attesten konden de kandidaten een voorlopig rijbewijs aanvragen bij hun gemeente, waarna ze achttien maanden zonder begeleider mochten rondrijden.

 

Bestuurder overleden

Talloze onbekwame bestuurders konden zich door toedoen van Rachida N. in het verkeer begeven. Dit leverde gevaarlijke situaties op en had in één geval zelfs een fatale afloop/ Een van de bestuurders met een vals attest is eind 2015 overleden, nadat hij de controle over het stuur verloor en in een gracht belandde.

300 valse attesten

Uit onderzoek bleek dat er tussen 2014 en 2015 meer dan driehonderd valse attesten werden uitgereikt. Rachida N. werd alleen vervolgd voor de attesten waarmee in Antwerpen een voorlopig rijbewijs werd aangevraagd én waarbij ze door de kandidaat-bestuurder op de foto herkend werd als de verstrekker van het attest. Zo bleven er 83 valse attesten over. Voor 45 attesten was er twijfel of de verplichte rijlessen effectief waren gevolgd. Uiteindelijk werd Rachida N. slechts voor het leveren van 38 valse attesten schuldig bevonden.