Autonoom rijden lijkt steeds dichterbij

Autonoom rijden (het rijden in zichzelf besturende auto’s) wordt momenteel door menig bedrijf onderzocht. Het zou het fileprobleem op kunnen lossen, het zou bijdragen aan veilig verkeer en automobilisten lopen minder risico gewond te raken in het verkeer. Onder andere door het ontwikkelen van algoritmes die om kunnen gaan met alle mogelijke verkeerssituaties proberen autofabrikanten slimme auto’s te ontwikkelen die deel kunnen nemen aan het alledaagse verkeer. Maar hoe haalbaar is het autonoom rijden in de praktijk?

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het volledig autonoom rijden is voorlopig toekomstmuziek. Autofabrikanten geven aan dat ze nu al een algoritme kunnen ontwikkelen dat voor 95 procent met alle verkeersituaties kan omgaan. De resterende 5 procent is moeilijk te ontwikkelen, omdat je te maken hebt met het menselijk brein. Het blijkt haast onmogelijk een auto zo programmeren dat het gevaar aanvoelt of kan inschatten wat andere weggebruikers gaan doen. Want dat is de situatie die we tegemoet gaan. Zelfrijdende auto’s zullen aan het verkeer deelnemen, tegelijk met gewone weggebruikers..

Levels van autonoom zijn

Waar de (level 5) compleet zelfrijdende auto nog ver weg lijkt, zijn er andere ontwikkelingen in het autonoom rijden dichtbij. Er wordt hierin onderscheid gemaakt in verschillende levels van autonoom zijn. Autorai zette deze levels onlangs op een rijtje:

 

Level 1

Vanaf level 1 kan het sturen, gasgeven en remmen in bepaalde situaties automatisch door een systeem worden geregeld. Denk hierbij aan rijden op de snelweg of buitenweg met ingeschakelde adaptieve cruisecontrol, diverse inparkeerassistenten of een rijbaanassistent die vanzelf bijstuurt als de auto onbedoeld de rijstrook verlaat (Lane Keeping Assist).

Level 2

De meeste nieuwe auto’s bieden al level 2. Op dit level wordt zowel sturen als remmen en gasgeven in bepaalde situaties automatisch geregeld. Dit kan gaan om een file-assistent die vanzelf de auto tot stoppen dwingt en weer automatisch laat accelereren. Desondanks moet de bestuurder met de huidige systemen nog steeds actief opletten. De bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het sturen. Functies als hands-on signalering voor het stuur zorgen dat de bestuurder deze verantwoordelijkheid ook neemt.

 

Level 3

Vanaf level 3 neemt de auto zelf zijn positie op de weg en wat er om hem heen gebeurt waar en kan de auto het waarnemen dus overnemen van de bestuurder. De bestuurder hoeft zijn ogen niet meer op de weg te houden. Voertuigen op dit niveau kunnen volledig geautomatiseerd rijden en in eenrichtingsverkeer de controle overnemen, bijvoorbeeld op snelwegen.

Level 4

Level 4 is volledig autonoom rijden. De bestuurder hoeft het stuur slechts in complexe situaties of bij extreme weersomstandigheden over te nemen. Hoewel de bestuurder op dit niveau nog steeds een geldig rijbewijs moet hebben en fysiek geschikt moet zijn om een voertuig te besturen, is het in theorie mogelijk om te rijden met de aandacht bij andere zaken of tijdens de rit zelfs te slapen. De belangrijkste verschillen tussen level 3 en level 4 zijn de tijd waarbinnen de bestuurder het rijden moet kunnen overnemen. Op level 3 moet de bestuurder binnen een redelijke tijd (enkele tellen) de besturing kunnen overnemen. Als dat niet gebeurt, brengt de auto zichzelf automatisch in een lage-risicosituatie tot stilstand. Op level 4 is veel meer tijd beschikbaar.

Level 5

Het belangrijkste verschil tussen level 4 en level 5 is dat de bestuurder in level 5 het stuur over kán nemen, maar dat dit nooit noodzakelijk is. Je hebt in dit geval ook geen rijbewijs nodig. De noodzaak voor een stuur en pedalen ontbreekt zelfs. De auto neemt alle rijfuncties over. Dit is zeer complex, zodat de eisen aan technische oplossingen extreem hoog zijn. Daarom zullen zelfrijdende auto’s in eerste instantie functioneren op lage snelheid, bijvoorbeeld in stedelijk verkeer, waar ze in afgebakende gebieden worden ingezet. Autofabrikanten zeggen op weg te zijn naar level 5 autonoom rijden, maar realiteit is het nog lang niet.

De eerste drie levels lijken al goed bereikbaar maar het volledig autonoom rijden blijft voorlopig toekomstmuziek.