Belangrijke rol rijinstructeur en CBR bij leren omgaan met ADAS

We leven In een tijd waarin technologische ontwikkelingen snel gaan. Er worden, ook in de autobranche, steeds nieuwe technische snufjes geïntroduceerd en auto’s worden steeds zelfstandiger. Hoe moeten rijinstructeurs inspelen op deze technische ontwikkelingen, op steeds meer ADAS (rijtaakondersteuningsapparatuur) in de auto. En spelen de huidige examens wel voldoende in op de laatste ontwikkelingen?

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

“ Examens zijn niet mee-ontwikkeld met veranderingen in de auto.”  vertelde verkeerspsycholoog Prof. dr. Karel Brookhuis onlangs in het vakblad Rij-instructie. “De laatste grote ontwikkeling was het navigatiesysteem. Met alle nieuwe techniek in de auto, moet het B-rijbewijs echter aan andere voorwaarden voldoen.  Een belangrijke taak voor het CBR. Er moet goed nagedacht worden over wat er precies voor rijbewijs nodig is met alle nieuwe ontwikkelingen . “

Rijles aanpassen

Het omgaan met ADAS en het  reageren op plotselinge uitval ervan zou onderdeel moeten worden van de examens. Nieuwe technieken vragen om een andere benadering.  Ook rijinstructeurs moeten inspelen op ADAS vindt Brookhuis. “Rijinstructeurs moeten de rijlessen aanpassen nav nieuwe technische ondersteuning. Als er bijvoorbeeld techniek is die je helpt tussen lijnen te blijven, maak je je deze vaardigheid niet eigen, je wordt afhankelijk van de techniek. Als deze techniek dan uitvalt moet je er plotseling op kunnen reageren. Dat vergt een andere benadering van de rijinstructeur.”

De mens rijdt beter dan machines

“Men zegt nu vaak dat menselijke fouten 90 procent van de ongelukken veroorzaken maar in 99 procent van de gevallen gaat het door de mens goed. De mens rijdt beter dan machines. “ vindt Marieke Mertens, hoogleraar verkeersgedrag  aan de Universiteit Twente: “Als je mensen hun taak afneemt maar ze wel verantwoordelijk maakt, dan gaat het fout, daar zijn wij niet goed in.”

Onderdeel van lessen en examens

Om te voorkomen dat de veiligheid in het geding komt als mensen teveel vertrouwen op ADAS, zou het omgaan met de nieuwe techniek en het plotseling uitvallen ervan onderdeel moeten zijn van de lessen en examens. Ook zouden rijinstructeurs hier op getraind moeten worden. Hoogleraar verkeersveiligheid Marjan Hagenzieker pleit, in hetzelfde vakblad, zelfs voor verschillende rijbewijzen: “ het is goed mogelijk dat erin de toekomst meerdere  rijbewijzen  moeten komen. BA voor een auto zonder ADAS,  BB voor een auto met een beetje ADAS en BC voor een zelfrijdende auto. “