Bestuurders bezorgbrommers rijden 6 keer zo vaak schade

Bestuurders van bezorgbrommers rijden bijna zes keer vaker schade dan die van privébrommers. En het gemiddelde schadebedrag ligt ook nog eens 75 procent hoger. Dat meldt Veilig Verkeer Nederland.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

VVN baseert zich op cijfers van verzekeraar Vereende, die relatief veel bezorgbrommers verzekert.  In 2017 kwamen 46 brom- en snorfietsers (inclusief brommobielen) om het leven, zeven procent van het totale aantal verkeersdoden dat jaar. Onveilig verkeersgedrag van bezorgkoeriers lijkt een steeds groter wordend probleem. Brom- en snorfietsers lopen een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een ongeval. Maatregelen voor meer verkeersveiligheid

Maatregelen

In de afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van brom- en snorfietsers te vergroten (bromfiets op de rijbaan, opvoerbestendigheid, kentekenplicht, bromfietsrijbewijs, bromfietspraktijkexamen). Van twee maatregelen is de effectiviteit onderzocht. Het verplaatsen van de bromfiets naar de rijbaan blijkt een gunstig effect te hebben gehad op het aantal bromfietsongevallen.

Gouden regels

Van de invoering van het bromfietspraktijkexamen kon geen duidelijk effect op het risico van brom- en snorfietsrijders worden vastgesteld. Wel bleek het bromfietsbezit onder jongeren, en daarmee het aantal ongevallen, sterk is afgenomen na de invoering van de maatregel.
Samen met partner de Vereende ontwikkelde VVN vijf gouden regels voor bezorgkoeriers in 2019. Deze regels moeten bezorgkoeriers stimuleren tot veiliger verkeersgedrag. Ze zijn makkelijk te onthouden en worden door stickers op de scooters, het ontwikkelen van een video met Vlogger Kalvijn, en weergave op social media onder de aandacht gebracht.

In Straattaal
1.      Ik gass ‘m rustig en hou me aan de stiffe regels
2.      Ik ga niet te ham
3.      Ik timer rustig bij ieder rood licht of zebrapad
4.      Ik leb of ijk niet naar me phonna tijdens het het rijden
5.      Ik draag een helm en doe ‘m stav

In ABN
1.       Ik rij rustig en houd me aan de verkeersregels
2.       Ik houd me aan de maximum snelheid
3.       Ik stop voor een rood licht en een zebrapad
4.       Ik kijk niet op mijn telefoon en bel niet tijdens het rijden.
5.       Ik draag een helm en doe hem vast