BOVAG spreekt Minister over rijschoolbranche

Algemeen voorzitter van BOVAG, Bertho Eckhardt, en algemeen directeur Peter Niesink, maakten afgelopen week uitgebreid kennis met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Ze spraken over diverse belangrijke onderwerpen, zoals de impact van ADAS op de branche, de WRM, de helmplicht voor snorfietsen en de aanpak van tachograaffraude en de gevolgen voor monteurs.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

ADAS-onderzoek

Er is gesproken over diverse ADAS-onderzoeken die BOVAG doet. Onder andere de impact van ADAS op het autobedrijf wordt in kaart gebracht, maar ook hoe consumenten over ADAS voorgelicht kunnen worden. De resultaten van deze onderzoeken zijn niet alleen voor BOVAG-leden belangrijk, ze zijn ook waardevol in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BOVAG heeft zijn medewerking aan dit plan verleend.

Nieuwe WRM

Ook de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) kwam aan bod. BOVAG heeft aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat de Kamer heeft besloten dat driemaal zakken voor het instructeursexamen niet leidt tot het intrekken van de bevoegdheid. Ook is aangegeven dat BOVAG een stevige koers kiest voor de professionalisering van de branche en dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan hogere eerste slagingspercentages.

Snorfiets

Voor de minister is de Stint aanleiding om de regelgeving voor nieuwe categorieën light electric vehicles aan te passen. Maar er verschijnen meer nieuwe soorten light electric vehicles zoals steps, die ook vragen om passende veiligheidsregels en beleid over hun plaats op de rijbaan. Ook heeft BOVAG aandacht gevraagd voor de snorfiets en het belang van deze voertuigcategorie voor weggebruikers waarvoor de fiets geen alternatief is. BOVAG heeft de minister gevraagd om nader onderzoek naar de effecten van een helmplicht in Nederland te doen, in plaats van deze rücksichtslos in te voeren.

Tachograaffraude

De minister wil fraude met de nieuwe tachograaf stevig aanpakken. Ze kijkt naar hardere sancties, zoals het intrekken van vergunningen of de bestuurderskaart. Daarnaast werkt de minister aan een regeling die het mogelijk maakt om de bevoegdheid van monteurs bij overtredingen te schorsen of in te trekken. BOVAG heeft erop gewezen dat werkplaatsen en monteurs te maken hebben met onduidelijke regelgeving en instructies, en dat de maatregelen van ILT en RDW soms onredelijk hard en verstrekkend zijn. Er is afgesproken om tot gezamenlijk overleg te komen met ministerie, RDW, ILT, TLN en BOVAG om tot duidelijke regels en evenwichtigere maatregelen te komen.