BOVAG wil rijhulpsytemen onderdeel maken van rijexamen

ADAS Rijhulpsystemen

BOVAG wil, samen met andere partijen zoals het CBR en IBKI, dat de meest gebruikte ADAS-systemen integreren in het rijonderwijs en rijexamen. Daarom zal de bond meer voorlichting geven en bij het ministerie pleiten om ADAS onderdeel te laten zijn van het rijexamen. (foto BOVAG)

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Aanleiding van deze plannen is het onderzoeksrapport dat vorige week verscheen van de Onderzoeksraad van Veiligheid (OVV). Het onderzoek concludeerde dat de bijdrage van rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) aan de verkeersveiligheid onvoldoende is. 

Volgens de raad komt dat onder andere door onbekendheid met de werking van de systemen bij de bestuurder. 

Rapport

Veel ADAS-systemen zijn nog niet uitontwikkeld als ze op de openbare weg komen. Ook weten bestuurders vaak niet wat deze systemen wel of niet kunnen, waardoor risicovolle situaties kunnen ontstaan. Fabrikanten houden volgens de OVV te weinig rekening met de gebruikers van deze systemen. De eisen die de overheid aan auto’s stelt, sluiten niet goed aan bij de huidige generatie rijhulpsystemen. En er wordt te weinig van ongevallen geleerd om de verkeersveiligheid van rijhulpsystemen te verbeteren. 

Het rapport ‘Wie stuurt? – Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde, stelt daarom dat bijsturing noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat rijhulpsystemen bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.’

Voorlichting

BOVAG wil door middel van voorlichting en via de eigen leden het veilig gebruik van ADAS vergroten. Via instructables op YouTube en BOVAG.nl over ADAS-systemen worden consumenten geïnformeerd over de werking van deze systemen. Ook kunnen leden op hun beurt klanten van meer informatie voorzien, die door BOVAG wordt aangedragen. Samenwerking met en informatieverstrekking door fabrikanten en importeurs is hierbij essentieel, zodat de hele keten vanaf de bron doordrongen kan raken van een juiste omgang met ADAS-systemen. 

BOVAG tekende deze zomer al het ADAS Convenant van de ADAS Alliantie, waarin 51 organisaties zich inzetten voor het verhogen van veilig gebruik van ADAS.