CBR en IBKI stellen alle examens uit tot tenminste 6 april

cbr theorie examen

Het IBKI en het CBR hebben afgelopen week, wegens de ontwikkelingen in de bestrijding van het Coronavirus, besloten de annuleringsperiode voor alle examens en toetsen te verlengen tot tenminste 6 april.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Daarmee verlengen beide organisaties het eerder genomen besluit met een week. Zo sluiten ze aan bij de landelijk gestelde termijn. 

CBR

Dit uitstel geldt voor alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag) en alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (onder andere code 95). Alle examens kunnen, zodra dat weer kan, kosteloos worden ingehaald.

Om een run op examens na 6 april te voorkomen, blijft het reserveren van examens en rijtesten voorlopig niet mogelijk. TOP-internet is beperkt bereikbaar, maar de eigen administratie blijft open. 

Certificaten

Als het theoriecertificaat is verlopen op het moment dat het uitgestelde rijexamen wordt afgenomen, mag de kandidaat met dit verlopen certificaat rijexamen doen. Voor nu verlengt het CBR de geldigheid van het theoriecertificaat met vier weken. Die gaan in vanaf het moment dat het CBR weer rijexamens gaat afnemen. 

Door het afgelasten van alle theorie- en praktijkexamens en nascholingscursussen (onder andere voor de code 95), verloopt mogelijk de geldigheid van certificaten, passen of uitslagen van (toekomstige) beroepschauffeurs of andere professionals. Bijvoorbeeld omdat examenuitslagen kunnen verlopen of omdat chauffeurs niet voor de einddatum cursussen of verlengingsexamens kunnen doen.

Het CBR geeft aan de problemen die hierdoor kunnen ontstaan in beeld te hebben. Mogelijke oplossingen worden op dit moment onderzocht. 

IBKI

Ook het IBKI heeft alle examens geannuleerd om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De deelnemers ontvangen hierover persoonlijk bericht. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 6 april.
IBKI wil alles in het werk stellen om te voorkomen dat APK-keurmeesters en rijinstructeurs hinder ondervinden met het tijdig verlengen van hun bevoegdheid. 

Om het voor WRM-opleiders en rijinstructeurs mogelijk te maken de reeds geplande theoretische bijscholingen te verzorgen dan wel te volgen, heeft IBKI besloten het aanbieden van deze bijscholingen middels zogenaamde webinars voorlopig toe te staan. Deze maatregel geldt in elk geval voor de periode die IBKI nodig acht in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus én voor de onderwerpen die bij IBKI al in de planning geregistreerd staan.

De aanbieder van de bijscholingen moet er voor zorgen dat IBKI, bijvoorbeeld door middel van een toegangscode, online mee kan kijken met de webinar. Daarnaast moet de opleider garanderen dat IBKI tijdens de webinar kan controleren of de cursisten daadwerkelijk de gehele webinar volgen of gevolgd hebben.