CBR zet reCaptcha in om gebruik ‘bots’ bij reserveren examens tegen te gaan

CBR schrapt 44 arbeidsplaatsen

Het CBR heeft met ingang van donderdag 4 oktober, om 06.00 uur, reCaptcha aangezet binnen TOP Internet. Wie nu zoekt op examencapaciteit moet eerst aantonen dat hij of zij geen robot is. Aanleiding voor het invoeren van de ‘robotcontrole’ is dat meerdere opleiders een zogenaamde ‘bot’ gebruikten die een hoog aantal zoekopdrachten per minuut uitvoerde. Dit belaste het netwerk van het CBR en zorgde voor een ongelijke verdeling van de examens onder opleiders.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

ReCaptha wordt alleen ingezet bij het zoeken naar en kopen van examencapaciteit. Overige onderdelen van TOP internet blijven vrij toegankelijk. CBR: ”We hebben reCaptcha ingezet omdat een relatief klein aantal opleiders met een zogeheten ‘bot’ zoekt naar examens die vrijkomen. Zij zoeken met een hoog aantal zoekopdrachten per minuut. Daarmee wordt het systeem overbelast en krijgen andere opleiders geen kans de examens te boeken. We zetten reCaptcha alleen in bij de examencapaciteit omdat het op andere onderdelen, zoals het inzien van de eigen reserveringen, geen nut heeft een ‘bot’ in te zetten.”

Pilot goed verlopen

Voorafgaand aan het aanzetten van reCaptcha hield het CBR afgelopen week een pilot onder 35 opleiders. Vanuit de evaluatie is gebleken dat deze opleiders geen problemen hebben ervaren in de werking van TOP Internet met reCaptha. CBR:”We hebben duidelijk uitgelegd wat de consequenties zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet zo dat mensen die een ‘bot’ gebruiken geblokkeerd worden. Als diegene vervolgens zelf inlogt krijgt hij of zij gewoon toegang. Aangezien er geen problemen naar voren kwamen tijdens de pilot en TOP internet naar behoren bleef functioneren, zijn we overgegaan tot het aanzetten van reCaptcha.”

Het CBR kon niet exact aangeven hoeveel opleiders gebruik maakten van een ‘bot’ en met welke frequentie de ‘bots’ ingezet werden.