De drive van de docenten maakt het verschil

Onlangs publiceerde het IBKI de slagingspercentages van WRM-examens over 2017. Daaruit bleek dat De VerkeersAcademie, samen met VRO, het beste uit de bus komt. Opvallend, omdat je niet vaak ziet dat de grootste opleider ook het hoogste scoort. Reden voor een interview met Gijs Kantelberg, eigenaar van de VerkeersAcademie.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Gefeliciteerd, je hebt de hoogste slagingspercentages. Als grootste opleider is dat een puike prestatie.

Dank je wel, maar niet ik heb de hoogste slagingspercentages. Wij als De VerkeersAcademie hebben dat voor elkaar gekregen.

Wat is de achtergrond van dat succes?

Al onze docenten. Bijna vier jaar geleden zijn we een andere koers gaan varen. We hadden toen al een internetopleiding tor rijinstructeur. En dat digitale lesmateriaal zijn we ook klassikaal gaan gebruiken. Dat was een hele omslag qua lesvoorbereiding, het geven van lessen en het begeleiden van onze studenten. Het was dus noodzaak om eerst met de docenten een gezamenlijke plan van aanpak te maken. Want je kunt zelf wel overtuigd zijn van een nieuwe manier van lesgeven, maar de docenten zijn vanaf begin af aan betrokken bij de veranderingen. Dat hebben ze allemaal heel goed opgepakt.

Wat is de grootste verandering geweest?

De huiswerkopdrachten worden voorafgaand aan de lessen gegeven. We kunnen daardoor van alle studenten precies zien hoe goed ze welke huiswerkopdrachten hebben gedaan. Want je kunt in een klas wel vragen of iedereen zijn huiswerk heeft gemaakt, maar de helft van de studenten overdrijft als ze zeggen hoeveel moeite ze hebben gedaan om het huiswerk te maken. En omdat we van iedereen exact weten hoe goed ze scoren, kunnen we ook direct op maat extra begeleiding bieden aan studenten, die dat nodig hebben. Dat komt de studieresultaten ten goede.

Was het een doel om de hoogste slagingspercentages te halen?

Nee, in de beleidsdoelen stond dat we op dit gebied in de top 3 willen scoren. Iedereen die een rijschool heeft, weet dat het lastig is om als beste te scoren naarmate dat je groter bent. Kijk naar de site Rijschoolgegevens.nl. Het zijn niet de grootste die als beste scoren. Hoewel ik ervan overtuigd ben, dat daar zeker ruimte is voor verbetering.

Waarom lukt dat dan niet?

Dat zal voor iedere rijschool anders zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als je inzet op de juiste begeleiding, bijscholing en zorgt voor het juiste lesmateriaal je beter zult scoren.

Maar iedere rijinstructeur moet toch al bijgeschoold worden?

Dat klopt. De vraag is alleen of het voor iedere rijinstructeur genoeg is als ze 3 uur bijscholing per jaar volgen. Veel rijinstructeurs hebben behoefte aan meer begeleiding en bijscholing. En dat wordt vaak niet aangeboden. Een rijinstructeur gaat dan echt niet beter presteren.

Er moet dus meer bijscholing komen?

In ieder geval anders. Wij vragen al enige tijd om een andere opzet mogelijk te maken, bijvoorbeeld door onze manier van lesgeven in de basisopleiding toe te mogen passen in de bijscholing. Dus thuis voorbereiden, toetsen maken en dan in de klas werken aan praktijkopdrachten, bijvoorbeeld in de lesauto. Dat is dan praktijkgerichter en nog leerzamer.

Waarom doen jullie dat dan niet?

Deze manier van bijscholen heeft heel veel voordelen. Maar vergt ook een tijdsinvestering van de rijinstructeur. Daarom willen we die online voorbereiding ook mee laten tellen. Maar dat wordt tegengehouden met als argument dat “ze” niet kunnen controleren of iemand zich voorbereidt. Ik vind dat vreemd, omdat in alle bijscholingstrajecten voor onderwijzers, accountants, advocaten en ook vrachtautochauffeurs die mogelijkheid wel bestaat. Er is te weinig ruimte voor innovatie. Tegelijk hoor ik overal dat er behoefte is aan een andere invulling van de huidige bijscholing. En we blijven zoeken naar mogelijkheden om daaraan te voldoen.

Terug naar de slagingspercentages: waar eindigt dit?

Ook onder onze docenten is het beantwoorden van die vraag een sport geworden: waar kunnen we komen? Die drive maakt me echt trots. We doen het echt samen. Als je kijkt hoeveel we hebben geinvesteerd in het verbeteren van de resultaten van de rijproeven, dan kan het niet anders dan dat we nog meer gaan verbeteren. Zo slaagde deze week 90% voor het rijden. En later dit jaar gaan we een verbetertraject voor fase 3 opstarten. A;s dat is afgerond, dan moet 70% haalbaar zijn.