Effectstudie Code95 ‘schade- en kostenreductie door rijsimulatie’

Trainingen op door het CCV goedgekeurde simulatoren tellen mee voor de nascholing code 95 als bedrijven meedoen aan de effectstudie. De nieuwe CD-simulator van Green Dino is op de eisen van het CCV getoetst en goedgekeurd. Deze simulatoren zijn voor opleiders een uitstekende mogelijkheid om tegen een zeer concurrerend markttarief een kwalitatief hoogwaardige en goed renderende training op de markt te zetten.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De komende 5 jaar worden met een effectenstudie alle mogelijkheden en de toegevoegde waarde van simulatoren verder in kaart gebracht. Green Dino verwacht dat de uitkomsten niet zullen afwijken van de positieve resultaten van eerdere wetenschappelijke onderzoeken naar de inzet van rijsimulatoren voor de rijopleiding-B. Met de toegenomen technische mogelijkheden die de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen, zijn nieuwe innovaties mogelijk die het effect en de toepassingsmogelijkheden nóg verder vergroten.

Trainen zonder instructeur

In de effectenstudie wordt ook de inzet van automatische instructie onderzocht. Op basis daarvan wordt per jaar met CCV bepaald welke delen van de training zonder begeleiding van een menselijke instructeur mogen worden gevolgd.
Automatische beoordeling en instructie zijn volgens Green Dino goede hulpmiddelen om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Code95 opleidingen te vergroten. Een bijkomend voordeel is dat de kosten van de opleiding tot wel 50% lager worden.

Simulatie en e-learning

Samen met VekaBest bekijkt Green Dino de mogelijkheden om simulatortrainingen te combineren met e-learning. Daardoor ontstaat een nóg (kosten)efficiëntere uitvoeringswijze. Bovendien kan door de inzet van e-learning voor herhalingsdoeleinden het effect van de simulatortraining worden bestendigd.

SOOB-subsidie

Opleiders die STL-gecertificeerd zijn, kunnen op de praktijkdag met rijsimulator de bekende SOOB-subsidie aanbieden. Daarnaast is de rijsimulatoropleiding CO2 neutraal en past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op 18 april 2019 is er een voorlichtingsbijeenkomst voor personenvervoer en vrachtvervoer. Green Dino geeft dan met CCV en Connexxion toelichting op de effectstudie ‘schadereductie door rijsimulatie’. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij Green Dino BV: info@greendino.nl of 0317-467760.