Europa herziet richtlijnen over het rijbewijs en Code 95

Het Europees Parlement heeft afgelopen week toegestemd in een voorstel om de opleiding en training van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren. De voorgestelde veranderingen hebben betrekking op de rij-opleiding, maar ook de Code95 trainingen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De nadruk van de aanpassing van de opleidingen en trainingen ligt bij veiligheid, bijvoorbeeld bij het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers en het gebruik van assistentiesystemen. Ook het beperken van brandstofverbruik moet meer aandacht tijdens opleiding en nascholing krijgen. De chauffeursopleiding moet ook worden aangepast naar moderne technieken, met onder meer e-learning.

Handhaving

Het Europees Parlement wil eveneens dat er duidelijkheid komt rond de regels voor de leeftijd van beroepschauffeurs in de richtlijn en de overige Europese regels voor het hebben van een rijbewijs. Tevens moeten opleidingen en nascholing tussen lidstaten onderling worden geaccepteerd. Daarom wil het EP een elektronisch systeem opzetten waarmee eenvoudig in heel Europa snel kan worden gecheckt of een chauffeur de juiste opleiding en nascholing heeft gevolgd. Dit systeem kan ook worden gebruik bij handhavingsinstanties.

TLN

TLN is sterk betrokken geweest bij het beïnvloeden van deze herziening. TLN's position paper lag al in een vroeg stadium van het proces bij de Europese Commissie. Vanuit de EC is een voorstel naar de lidstaten gegaan, die nog een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd. Op deze manier kon TLN het voorstel verder naar de wensen van de sector aanscherpen.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

Belangrijke punten uit het akkoord tussen Raad en het Europees Parlement:

  1. Per nascholingsperiode (van 5 jaar) dient er minstens een training te worden gevolgd met een verkeersveiligheidsthema. Speciale nadruk ligt er ook op een ‘rationeel brandstofverbruik’
  2. Herhaling van hetzelfde onderwerp binnen dezelfde cyclus is niet meer toegestaan. Een herhalingsopleiding is wel toegestaan indien blijkt dat de chauffeur een specifiek corrigerende opleiding nodig heeft
  3. Bij de keuze van de onderwerpen voor nascholing wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van het door de bestuurder uitgevoerde vervoer en de ontwikkelingen op het gebied van geldende regelgeving en technologie
  4. De minimumleeftijd voor een chauffeur beroepsgoederenvervoer blijft 18 jaar.
  5. Code 95 wordt vermeld op het rijbewijs. Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor chauffeurs met een niet-Nederlands rijbewijs. Hoe die Nederlandse praktijk er voor hen uit gaat zien, is zo kort na het besluit nog niet duidelijk. TLN en het ministerie van IenW zijn hierover met elkaar in gesprek
  6. Wederzijdse erkenning tussen lidstaten van Code 95-trainingsdagen vindt de EC erg belangrijk.
  7. Het niveau voor initiële vakbekwaamheid en nascholing is door het EP vastgesteld op ten minste MBO2-niveau
  8. ADR is in de Code 95-nascholingscatalogus opgenomen. TLN's argument dat een ADR-cursus van 14 uur toch gewoon voor al die uren mag worden meegeteld, heeft navolging gevonden.
Ingangsdatum

De ingangsdatum van de nieuwe richtlijn is nog afhankelijk van de formele goedkeuring van de Raad, die wordt verwacht in juni dit jaar. Daarna zal deze nieuwe richtlijn voor de sector gaan gelden.