Gemeenten mogen per 1 juli snorfietsers naar de rijbaan verbannen

Per 1 juli 2018 kunnen gemeenten besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. Snorfietsers die naar de rijbaan zijn verbannen, moeten bovendien een helm op. Dit besluit heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat vorige week genomen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De minister nam het besluit op verzoek de vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Grote drukte zou kunnen leiden tot onveilige situaties, door o.a. te weinig ruimte voor inhalende snorfietsers of door schrikreacties doordat mensen te dicht op elkaar rijden. Dit kan vermeden worden door snorfietsers op de rijbaan te laten rijden, vindt het ministerie van I&W. 

Gevaarlijk experiment

BOVAG noemt het besluit een gevaarlijk experiment. BOVAG: Wij hebben altijd gestreden tegen deze ingreep omdat het verplaatsen naar de rijbaan wellicht op de ene plek - het fietspad - de verkeersveiligheid verhoogt, maar op de andere plek de verkeersveiligheid drastisch verlaagt. Immers, de snelheidsverschillen tussen auto’s en bussen (50 km/h) enerzijds, en snorfietsen (25 km/h) anderzijds.”

Monitoren

BOVAG is wel blij met een geplaatste kanttekening bij het besluit, die gemeenten ertoe beweegt om in het verkeersbesluit aan te tonen hoe de verschillende belangen zijn afgewogen. De gemeente moet dus aantonen dat het besluit bijdraagt aan de veiligheid van de fietsers en aan de doorstroming op het fietspad. Daarnaast moet de veiligheid van de snorfietsers behouden blijven. BOVAG geeft aan bij de gemeentelijke besluitvorming te monitoren of deze afweging plaatsvindt en deugdelijk is en waar nodig tijdig aan de bel trekken als dat niet het geval is.