Het CBR is coulant naar 259 rijscholen

Eerdere berichten lieten weten dat er in totaal 650 rijscholen de nieuwe CBR overeenkomst niet tijdig hadden ondertekend en teruggestuurd. Inmiddels heeft het CBR 269 rijscholen uit de brand geholpen door coulance toe te passen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

In totaal zijn er 391 rijscholen uitgeschreven bij het CBR, dat is 259 minder dan wij in de eerste instantie dachten. Ondanks diverse herinneringen van het CBR hadden in totaal 650 rijscholen de deadline niet gehaald.

Rijscholen die hierop reageerden konden gebruik maken van de coulance regeling van het CBR waarbij ze voor 15 september jl. alsnog de overeenkomst konden ondertekenen en terugsturen. Wie tot nu toe nog geen nieuwe overeenkomst heeft kunnen overhandigen dient het volledige inschrijvingsbedrag te betalen van € 308,50.

Rijexamens gaan gewoon door

Om kandidaten van de uitgeschreven opleiders niet te duperen, is eerder al in overleg met de rijschoolbrancheorganisaties besloten dat examens/toetsen die op naam zijn gereserveerd, nog wél worden afgenomen als de afnamedatum ligt in de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2015. Voor de betreffende nascholingsopleiders geldt dat aangemelde nascholingscursussen en praktijktoetsen worden verwijderd per 1 november 2015.