Het CBR start onderzoek naar rijvaardigheid

Het CBR stuurde aan het begin van februari circa 200 mensen het besluit toe over het feit dat hun verklaring van rijvaardigheid was ingetrokken. Ongeveer 150 van hen tekenden bezwaar aan tegen dit besluit. Zij krijgen komende weken de kans te laten zien aan het CBR dat zij veilig kunnen rijden, zo laat het bedrijf weten.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het CBR trok de verklaring van rijvaardigheid bij 200 automobilisten in op basis van sterke vermoedens van de politie. Deze groep zou volgende de politie namelijk onterecht geslaagd zijn voor het rijexamen. De komende weken krijgt de groep die tegen deze beslissing bezwaar aantekende de kans om te laten zien dat zij veilig rijden. Als ze slagen voor dit onderzoek naar de rijvaardigheid dan kunnen ze weer beschikken over het rijbewijs. Als ze niet veilig rijden dan wordt de bezwaarprocedure voortgezet