Hoogste aantal gewonden in het verkeer sinds 1993

Vorig jaar raakten 21.400 mensen ernstig gewond in het verkeer. Het aantal verkeersdoden lag op 629. Daarmee is het aantal verkeersdoden voor het derde jaar op rij niet afgenomen en het aantal ernstig verkeersgewonden op zijn hoogst sinds het begin van de registratie in 1993. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2017, die SWOV heeft gepubliceerd.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het gaat slecht met de verkeersveiligheid in Nederland. De kans om ernstig gewond te raken in het verkeer nam de afgelopen jaren alleen maar toe en ook het risico om te overlijden in het verkeer wil maar niet dalen. In 2016 vielen 4 verkeersdoden en 131 ernstig verkeersgewonden per miljard km afgelegde afstand. SWOV vindt de cijfers verontrustend.

Ernstige zorgen over fietsers en scootmobielen

De onderzoeksinstelling maakt zich vooral ernstig zorgen over fietsers en scootmobielen in het verkeer. Het aantal verkeersdoden onder fietsers is de laatste tien jaar niet gedaald en het aantal ongevallen met dodelijke afloop onder scootmobielen is in deze periode flink toegenomen. Ouderen komen als grote risicogroep uit het onderzoek. Het aantal verkeersdoden onder 80-plussers nam zowel over de lange als over de korte termijn toe. Opvallend is ook het grote aantal ongevallen op 30- en 60km/uur-wegen. Het aantal verkeersdoden in deze categorie blijft onafgebroken hoog.

Meer onderzoek nodig

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, pleit SWOV voor een systeemaanpak: ‘Alle actoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verbeteren van de veiligheid van het verkeerssysteem als geheel. Om de verantwoordelijkheden – en eventuele doelstellingen – van de verschillende actoren te concretiseren, zijn verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) belangrijk. Op dit moment zijn voor bijna geen enkele SPI voldoende gegevens beschikbaar om de ontwikkeling op landelijk niveau te monitoren. Het is dus van belang om structureel betere informatie te verzamelen.’