Ieder jaar tientallen ongelukken door voorrangsvoertuigen

Ieder jaar ontstaan er ongeveer 50 ongelukken met voorrangsvoertuigen. Hierbij vallen gemiddeld 1 tot 2 doden en 39 gewonden. Vaak is bij deze ongevallen een ambulance betrokken, zo concludeert het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het Instituut Fysieke Veiligheid na onderzoek.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Onderzoek

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen onderzocht ongevallen met voorrangsvoertuigen van 2010 tot en met 2013. In deze 4 jaar vonden er 201 ongevallen plaats, met 6 dodelijke slachtoffers en 155 gewonden. Ambulancevoertuigen zijn in absolute zin het meest betrokken bij deze ongevallen, gevolgd door politievoertuigen en voertuigen van de brandweer.

Risico

Wat opvallend is, is dat het risico op het krijgen van een ernstig ongeval tijdens het rijden met zwaailicht en sirene meer dan een factor 30 hoger te zijn dan bij normale verkeersdeelname.

De meeste ongevallen met voorrangsvoertuigen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom, waarbij het voorrangsvoertuig rood licht heeft en de andere weggebruiker groen. Over het algemeen houdt de wederpartij zich aan de toegestane maximumsnelheid. Bij ruim 30% van de ongevallen heeft de bestuurder van het voorrangsvoertuig zich daarentegen niet gehouden aan de snelheid in de brancherichtlijn.

Nader onderzoek

Het Instituut Fysieke Veiligheid adviseert om nader onderzoek te doen naar maatregelen die het aantal ongevallen op kruispunten kunnen verminderen. Hierbij wordt gedacht aan een technische oplossing zoals een ‘early warningsysteem’ en/of een systeem dat verkeerslichten beïnvloedt. Daarnaast kan gedacht worden aan het verbeteren van de opleidingen van de hulpdiensten en het beter naleven van de brancherichtlijnen. Ook voorlichting aan weggebruikers is belangrijk om ongevallen met voorrangsvoertuigen te voorkomen.