Negeren rood kruis wordt hard aangepakt

Het negeren van een rood kruis op de snelweg zal harder worden aangepakt. Wie wordt betrapt komt er vanaf 1 januari niet meer van af met een bekeuring. Overtreders moeten naar de strafrechter waar de straffen veel zwaarder zijn, zo stelt minister Schultz van Haegen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Schultz komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die wil de veiligheid van wegwerkers vergroten. 

Borden

Op plekken waar regelmatig rode kruisen worden genegeerd komen borden om de weggebruikers te waarschuwen. Ook op het overtreden van de maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden zal strenger worden gecontroleerd. “Een paar minuten sneller thuis kan nooit een reden zijn om een rood kruis te negeren, waardoor de kans aanzienlijk wordt vergroot dat de veiligheid van wegwerkers, hulpverleners en weginspecteurs in gevaar wordt gebracht”, zo zegt Schultz.
Automobilisten zouden volgens de minister meer zelfdiscipline moeten opbrengen. En voor degenen die dat niet kunnen komt er strengere handhaving. 

Experiment

In de regio Rotterdam krijgen weginspecteurs van Rijkswaterstaat bij wijze van experiment de bevoegdheid om automobilisten aan te houden die rode kruisen negeren of de vluchtstrook misbruiken.