Inval van FIOD bij filialen rijschool

De FIOD blijkt onlangs een inval te hebben gedaan bij twee filialen van de omstreden rijschool ’Altijd Geslaagd’ in Amsterdam en Den Haag.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Belastingontduiking

Volgens woordvoerster Charlotte Slagter van de FIOD betreft het hier een strafrechtelijk onderzoek naar belastingontduiking. Een 34-jarige man en een vrouw van 36 worden ervan verdacht voor enkele tonnen aan omzetbelasting te hebben ontdoken.

De rijschool ’Altijd Geslaagd’, waarvan Sait Cinar eigenaar is, ligt al geruime tijd onder vuur bij diverse overheidsdiensten omdat het aantal geslaagde kandidaten voor de theoriecursus van het rijbewijs opvallend hoog is. Het bedrijf garandeert dat cursisten na het betalen van 180 euro in één dag voor het theorie-examen slagen terwijl zij daarvoor nauwelijks moeite hebben hoeven doen.

'Geen benul'

Kamerleden hebben zelfs vragen gesteld en noemden de werkwijze van ’Altijd Geslaagd’ onbestaanbaar. “Er rijden misschien wel honderden of duizenden mensen rond die geen benul van veiligheid hebben,” stelde Machiel de Graaf van de PVV eerder.

Sait Cinar was zelf niet voor commentaar bereikbaar maar een medewerker van het filiaal in Den Haag reageerde fel op de vraag of er een inval is geweest. “Het gaat helemaal niet om een inval maar gewoon een onderzoek dat ook bij andere bedrijven door de belastingdienst wordt gedaan. Ook is Sait Cinar niet ondergedoken mocht u dat soms denken. Ze willen hem gewoon kapotmaken omdat hij als Turk zo succesvol is. In augustus kunt u wel een afspraak met hem maken. Nu is hij niet bereikbaar,” aldus de medewerker.

Uit een eerdere uitzending van Pownews, waarbij in het geheim opname van de cursusdag waren gemaakt, beweerde ’leraar’ Sait zelf dat hij een grote oplichter was die op deze manier meer dan één miljoen euro verdiende. “Ik fraudeer, ik fraudeer,” zo maakte hij zijn cursisten wijs. Nog altijd is niet duidelijk hoe het mogelijk is dat alle cursisten, van wie sommigen nauwelijks de Nederlandse taal machtig zijn, toch het examen succesvol weten af te leggen.

Het CBR zegt dat na onderzoek niet is gebleken dat er van fraude of omkoping van medewerkers sprake is.

Bij de inval van de FIOD is de administratie en computerapparatuur in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de opbrengsten niet bij de Belastingdienst zijn opgegeven. Per dag melden zich tientallen jongeren die 180 euro voor de cursus neerleggen. Volgens de medewerker gaan de cursussen ondanks het ’onderzoek’ gewoon door.

Bron: Telegraaf