Invoering milieuzone voor vrachtverkeer Arnhem uitgesteld

De milieuzone voor vrachtverkeer in de binnenstad van Arnhem en de centrumring daaromheen wordt ingevoerd op 1 juli 2014. De oorspronkelijke invoeringsdatum van 1 april bleek niet haalbaar.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het college van B&W van de gemeente Arnhem heeft enige tijd geleden besloten een milieuzone voor vrachtverkeer in te voeren in de binnenstad en de centrumring daaromheen. Deze maatregel draagt volgens de gemeente bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Arnhem, zodat volgend jaar voldaan zou worden aan de grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2). De geplande datum voor invoering van de milieuzone was 1 april 2014.

Onvoldoende duidelijk

Tijdens de aanloop naar de invoering van de milieuzone is gebleken dat een aantal zaken voor ondernemers die direct te maken krijgen met deze milieuzone, onvoldoende duidelijk is en dat interne processen bij de gemeente meer tijd nodig hebben dan gepland.

Heldere communicatie

Daarom heeft het college besloten de invoeringsdatum te verschuiven naar 1 juli 2014. Daarmee hoopt de gemeente de luchtkwaliteitsmaatregel op een zorgvuldige wijze te kunnen invoeren. Tevens denkt de gemeente dat de tussenliggende tijd gebruikt kan worden voor een heldere communicatie naar alle ondernemers die te maken krijgen met de milieuzone.

Juridische stappen TLN

TLN overweegt juridische stappen tegen het verkeersbesluit dat nodig is om de milieuzone in te voeren. TLN stelt grote vraagtekens bij de berekening van de effecten van de zone en de belangenafweging die voor het te nemen verkeersbesluit moet worden gemaakt. Ondernemers worden door de omvang van de zone met hoge extra kosten opgezadeld, terwijl het de verwachting is dat het luchtkwaliteitsknelpunt vanzelf oplost door de natuurlijke vervanging van het wagenpark.

Bron: TLN