Kandidaten goed voorbereid op examen T-rijbewijs

De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is succesvol verlopen . Dit blijkt uit een onderzoek naar het in 2015 ingevoerde examen, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Volgens het onderzoek is de introductie van het T-rijbewijs geslaagd. Door het praktijkexamen is het nu goed mogelijk om de rijvaardigheid van de kandidaten te beoordelen. Ook slagen opleiders erin om hun kandidaten goed op het examen voor te bereiden.

Verder ontwikkelen

Om het examen in de toekomst verder te ontwikkelen zijn enkele aanbevelingen gedaan:
• Meer aandacht voor hogere orde vaardigheden, zoals gevaarherkenning.
• Verkeerseducatie inzetten om jonge T-rijbewijsbezitters te motiveren om veilig te rijden.
• Onderzoek doen naar de haalbaarheid om voor lichtere voertuigen een aparte categorie T-light in te voeren.
• Uitbreiden handhaving door de invoering van wetgeving kentekening en snelheidsverhoging.
 

T-rijbewijs

Het T-rijbewijs is ingevoerd om het aantal dodelijke ongelukken met trekkers en aanverwante voortuigen te verminderen. Dit bleef namelijk constant, terwijl de landelijke trend (destijds) dalend was. Het is nog te vroeg om te stellen dat de invoering van het T-rijbewijs zichtbaar bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Dit kan alleen over een langere periode worden gemeten.