Meeste voetgangersongevallen ontstaan door botsing auto

Voetgangers

Tussen 2010 en 2019 zijn er per jaar gemiddeld 59 voetgangers overleden als gevolg van een verkeersongeval. De meeste ongevallen zijn ontstaan door een botsing met een auto. Dat schrijft SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Een voetgangersongeval is alleen een verkeersongeval als er een rijdend voertuig bij betrokken is. Het aantal voetgangersdoden is in de periode 1999-2019  wel flink gedaald, namelijk met 62%, meldt SWOV.

Bebouwde kom

De meeste ernstige ongevallen met voetgangers vinden plaats binnen de bebouwde kom en met een auto als tegenpartij. Belangrijke factoren bij ongevallen met voetgangers zijn de rijsnelheid van het autoverkeer, de inschatting door de voetganger van de snelheid van de auto, afleiding en verlichting. 

Het zijn vaak oudere voetgangers die slachtoffer worden van een verkeersongeval. Bij een botsing van een voetganger met een motorvoertuig wordt de botsenergie voor een groot deel op het lichaam van de voetganger overgedragen: de kans op overlijden is daarbij groot. Alleen bij een botssnelheid lager dan 30 km/uur is er een redelijke grote kans op overleven.

Maatregelen

Het oversteken van een weg binnen de bebouwde kom zou eigenlijk altijd op kruispunten moeten plaatsvinden, zegt SWOV. Is een andere oversteekplaats, op een wegvak, toch gewenst of noodzakelijk, dan heeft een duurzaam veilige voetgangersoversteekplaats (zebrapad) de voorkeur. 

Andere maatregelen gericht op het verhogen van de voetgangersveiligheid zijn het verkeersveiliger maken van schoolroutes en andere veelgebruikte routes voor jonge voetgangers (bijvoorbeeld het ‘kindlint’), een voetgangersvriendelijk autofront of zij-afscherming bij vrachtwagens.