Minister: Automaatcode 78 blijft voorlopig bestaan

cora van nieuwenhuizen

De automaatcode blijft voorlopig bestaan in Nederland. Dat geeft Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan in een schriftelijk antwoord op kamervragen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De minister geeft aan dat de huidige formulering van de Europese rijbewijsrichtlijn geen mogelijkheid geeft om af te wijken van de verplichting om een automaatcode op het rijbewijs te noteren, als het examen is afgelegd in een automatisch voertuig.

Wel geeft ze aan dat ze in maart een consultatiebijeenkomst wil houden met de rijschoolbranche om gezamenlijk de opties en de richting voor Nederland te bepalen. 

Duitse veranderingen

De kamervragen over automaatcode 78 werden gesteld door VVD lid Remco Fijkstra, naar aanleiding van het schrappen van de code in Duitsland. 

Vanaf dit jaar is het voor Duitse leerlingen waarschijnlijk mogelijk om een volledig b-rijbewijs te halen in een automaat, als ze tien lesuren van drie kwartier in een handgeschakelde auto hebben gehad. De kandidaat ontvangt dan een rijbewijs zonder de automaatcode. 

Duitsland is nog in overleg met de Europese commissie hierover.

Nederlandse discussie

Ook in Nederland bestaat al langer de discussie over de code op het rijbewijs. De minister zegt hierover het volgende: “De toekomst van de automaatcode is in verband met de opkomst van hybride en elektrische voertuigen een veelbesproken onderwerp in de automotive- en de rijschoolbranche, zowel op Europees niveau als in Nederland, maar ook andere partijen zoals de Vereniging Elektrisch Rijden, pleiten regelmatig voor een versoepeling van de regelgeving op dit vlak.”

“Uiteraard onderstreep ik het belang van een verdere vergroening en innovatie binnen de rijschoolbranche, zeker als daarmee kandidaten meer in aanraking komen met hybride en elektrische voertuigen. Ik zet mij, samen met het CBR en IBKI, nu al in om de inzet van hybride en elektrische lesvoertuigen te faciliteren, binnen de bestaande (Europese) regelgeving.”

De minister vindt het van belang dat de toekomst van de automaatcode op een Europees niveau wordt geregeld, in samenwerking met de Europese commissie en in harmonie met de Europese rijbewijsrichtlijn. “Ik heb de Europese Commissie dan ook gevraagd om dit onderwerp op het eerstkomende rijbewijscomité in maart in Brussel te bespreken”, aldus de minister. 

Ook in Belgie is er een discussie gaande over de automaatcode.

Stijging

Uit cijfers van het CBR blijkt dat in 2019 voor de categorie B 5.992 kandidaten geslaagd zijn voor een examen in een automatisch voertuig, tegen 201.728 in een handgeschakeld voertuig. Dit komt neer op een aandeel van 2,9% automaatexamens op het totaal. Tien jaar geleden was dit nog 1,4%. Met name de laatste jaren stijgt dit aandeel sneller. 

De minister zegt hierover het volgende: “Het is onduidelijk wanneer een omslagpunt kan worden verwacht in de rijlessen, maar ik zal deze trends verder met de rijschoolbranche bespreken.”