Minister van Nieuwenhuizen: ”Met beoordelingsprotocol IBKI is niets mis”

Met het beoordelingsprotocol van IBKI is niets mis. Dat antwoordde minister Van Nieuwenhuizen gisteren in antwoord op Kamervragen die de SP stelde. De SP stelde de vragen naar aanleiding van signalen die ze ontvangen hadden dat de praktijktoets bij IBKI willekeurig zou worden beoordeeld en dat deze door het uitvoeren van ‘trucjes’ gehaald zou kunnen worden. Ook vindt de minister het niet nodig om één examinator in te zetten in plaats van meerdere, acht ze het niet van belang slagingspercentages van iedere rijinstructeur bij te houden, ziet ze geen heil in het verplicht stellen van bijscholing in autonoom rijden en vindt ze de screening van rijinstructeurs niet nodig.

VekaBest verkeersleermiddelen - 2

— Advertentie —

Volgens de minister mankeert er niets aan het beoordelingsprotocol van IBKI. Zij acht de examinatoren van IBKI goed in staat om op basis van de verrichte handelingen te beoordelen of de instructeur de competenties voldoende beheerst. Ze vindt het ook positief dat er van tijd tot tijd met de branche overlegd of verbeteringen wenselijk zijn. De minister ziet dan ook geen reden tot veranderingen en is er geen voorstander van om een examinator in te zetten i.p.v. meerdere.  "Het inzetten van dezelfde examinator voor twee opeenvolgende toetsen is naar het oordeel van de regering juist niet een maatregel die tot minder willekeur bij de beoordeling zal leiden. IBKI kiest bewust voor het inzetten van verschillende examinatoren om tot een objectieve beoordeling te komen die niet wordt gehinderd door eerdere ervaringen (positief dan wel negatief)", laat de minister weten.

Bijhouden slagingspercentages en screenen rijinstructeurs niet nodig

De SP stelde ook vragen omtrent het bijhouden van de slagingspercentages van iedere rijinstructeur . Minister van Nieuwenhuizen vindt dit onverstandig omdat het er toe zou kunnen leiden dat een instructeur geneigd zal zijn veel meer lessen dan nodig te geven om het examenresultaat te beïnvloeden. "Het spanningsveld tussen de rijinstructeur en de leerling, die snel examen wil doen met zo min mogelijk lessen, zal hierdoor verder worden vergroot", licht de minister toe. “Een ander ongewenst effect kan zijn dat leerlingen met een lagere slagingskans minder snel door rijscholen worden aangenomen." Ook de door de SP gesuggereerde screening van rijinstructeurs acht de minister niet nodig. "Aangezien een rijinstructeur iedere vijf jaar zijn bevoegdheid moet vernieuwen, zullen na vijf jaar alle ruim 14.000 rijinstructeurs een VOG hebben aangevraagd. Op dat moment kan worden bezien of er een meerwaarde ligt in de intensivering van de VOG-plicht in de vorm van continue screening en zal de Kamer hierover worden ingelicht." Aldus de minister.

Cursus autonoom rijden niet verplicht stellen

Ook het idee om een cursus autonoom rijden verplicht te stellen binnen de bijscholing voor rijinstructeurs haalde het niet . "Een cursus voor autonoom rijden die door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verplicht zou worden gesteld past niet in de manier waarop nieuwe onderwerpen nu door IBKI in overleg met de branche worden gekozen.” Laat de minister weten. Ze vindt dat het verplicht stellen van de cursus haaks staat op de huidige vrije keuze die IBKI instructeurs biedt in de bijscholing. “Volledig autonoom rijden sluit bovendien onvoldoende aan bij de dagelijkse praktijk van rijinstructeurs en is daarmee vanuit het oogpunt van het stimuleren van autonoom rijden dan ook niet logisch." Aldus de minister.