Minister:”CBR had kostenstijging ICT-project een jaar eerder kunnen publiceren”

Minister Cora van Nieuwenhuizen, I&W, heeft gisteren de Tweede Kamer geïnformeerd over de situatie rondom de kosten van het ICT-project ‘Rijgeschiktheid aan het Stuur’ van het CBR, dat Zembla aan het licht bracht.

VTO

— Advertentie —

In de brief zet zij onder andere uiteen hoe de ICT-kosten van het project eerder beraamt waren onder de 5 miljoen euro en daardoor niet direct aan de Kamer gerapporteerd hoefde te worden. Pas in 2016 zouden de hogere kosten in beeld zijn gekomen, waarna het project wel gerapporteerd werd aan de Tweede Kamer. Van Nieuwenhuizen:”In de Zembla-uitzending is gemeld dat de uiteindelijke kosten van het programma uitkomen op € 50 miljoen. In de initiële raming van het CBR van juli 2014 werden de totale programmakosten voor het programma Rijgeschiktheid aan het Stuur geraamd op € 7 miljoen. De ICT-component daarbinnen was kleiner dan € 5 miljoen, waardoor het project niet voldeed aan de rapportage-eisen voor vermelding op het Rijks ICT-dashboard.”

 

Kostenstijging

Van Nieuwenhuizen licht toe waardoor de kosten fors stegen:”Op basis van de nadere detaillering van de processen, de inschatting van de benodigde tijd voor de bouw van het systeem en de uitkomsten van de aanbesteding is de kostenprognose bijgesteld. In juni 2016 bedroeg de totale programmakostenprognose van het CBR € 13,2 miljoen. Bij de start van de bouwfase bleek na korte tijd echter dat de bouw van het systeem langer zou gaan duren en daardoor significant meer zou gaan kosten dan gedacht. Als gevolg daarvan heeft het CBR de raming bijgesteld naar € 23,7 miljoen. Tot de afronding van het project eind 2019 bedraagt € 34,2 miljoen.” Aldus de Minister.

 

Jaar eerder

Van Nieuwenhuizen concludeert dat het CBR de gestegen kosten ongeveer een jaar eerder had kunnen publiceren:”Gezien het bovenstaande is mijn conclusie dat de publicatie van RGahS op het Rijks ICT-dashboard één jaar eerder had kunnen plaatsvinden, in het voorjaar van 2016 in plaats van het voorjaar 2017, als eerder in 2016 de conclusie was getrokken dat de raming van de ICT-kosten van het project over de € 5 miljoen grens was gegaan.

 

Bescherming persoonsgegevens

Ook reageert de Minister in haar brief op vragen van de Kamer over het gebruik van een veroudert systeem voor het opslaan van persoonsgegevens. Van Nieuwenhuizen:” In de Zembla-uitzending werd aandacht besteed aan het feit dat door het CBR nog gebruik gemaakt wordt van verouderde ICT-systemen voor de opslag van medische gegevens Het CBR heeft mij toegelicht dat de verouderde ICT-systemen voor het rijgeschiktheidsproces en voor de opvolging van mededelingen van politie en justitie deels nog werken met het besturingssysteem Windows XP. Het CBR heeft mij gemeld dat dit op beperkte schaal en in een veilige afgesloten omgeving gebeurt, tot het moment dat het nieuwe systeem volledig operationeel is. Om beveiligingsrisico’s van buitenaf zo veel mogelijk uit te sluiten treft het CBR technische beveiligingsmaatregelen. Ik vind het zeer belangrijk dat de relevante technische maatregelen zijn getroffen om de risico’s op het lekken van medische en andere klantgegevens tot een absoluut minimum te beperken. Daarom heb ik, naar aanleiding van de Zembla uitzending, het CBR gevraagd om een externe partij een second opinion te laten geven op de bovengenoemde technische beveiligingsmaatregelen om ongewenste toegang van buitenaf te voorkomen.”