Opluchting in de branche na bijeenkomst over RIS

Afgelopen dinsdag werden tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door het CBR, de RIS-partners geïnformeerd over de ontstane situatie rondom de al dan niet wettelijke taak van het CBR betreffende Rijopleiding In Stappen en gevraagd mee te denken over een passend vervolg van de RIS. Duidelijk werd al snel dat het CBR niet de intentie heeft te stoppen met de activiteiten rondom de RIS en dat de gehele branche, evenals het Ministerie van I&W achter de RIS staan.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Uitgangspunt is dat de RIS moet blijven bestaan. Gisteren dienden de verschillende brancheorganisaties dan ook een WOB-verzoek in om alle informatie van Landsadvocaat, en de stukken waarop het advies gebaseerd is in te zien. De RIS zou op basis van een rechtelijke uitspraak uit 2003, namelijk wel degelijk een taak van CBR zijn, op basis van verkeersveiligheid. De branche wil nu zeker weten aan de hand van welke informatie Landsadvocaat het advies heeft gegeven.

Lees ook: Gehele branche achter RIS »

RIS draagt bij aan professionalisering branche

Ruud Rutten, voorzitter van de FAM, is blij met de uitkomst van de bijeenkomst. Rutte: “Door de toon van de email van het CBR voorafgaande aan de bijeenkomst vreesde ik, net als veel anderen met mij, dat ze met de Rijopleiding in Stappen wilden stoppen. Ik ben dan ook blij dat het CBR, de brancheorganisaties, uitgevers en opleiders allemaal aangaven achter de RIS staan. Als voorzitter van de FAM ben ik al 6 jaar bezig met de professionalisering van de branche. Ik ben continu met het Ministerie in gesprek over vervolgstappen. Het nu stoppen met de RIS zou echt een flinke stap terug zijn. De RIS voegt mijns inziens echt iets toe aan de opleiding van een instructeur. Ook tijdens het examen bij het CBR wordt er kennis opgedaan; instructeur en examinator sparren met elkaar; dat levert een betere rijopleiding op. Mijns inziens heeft de RIS een slechte start gehad. De branche was er niet klaar voor, evenals de examinatoren. Gelukkig zien we nu een nieuwe generatie die de RIS wel omarmen. De rijschoolbranche is er klaar voor en dat bleek gisteren. Teleurstellend vond ik het overigens wel dat niet iedereen die zich aangemeld had er was. Ministerie, brancheorganisaties, uitgevers, opleiders, CBR; iedere organisatie was er maar tegelijkertijd kwamen veel rijschoolhouders en instructeurs die zich aangemeld hadden niet opdagen. Dat vind ik dan jammer; het draait hier uiteindelijk om hen.”

"Kan niet en wil niet bestaan niet"

Ook Jos Post van de LBKR is blij met de uitkomst van de bijeenkomst:”De RIS is een goed product, dat moet niet zomaar uit de markt verdwijnen, dat moet je de kans geven te bestaan. Wij zijn er dan ook voorstander van uit te zoeken hoe het wel kan. Hoe heeft Landsadvocaat dit onderzocht en kan dit op een andere manier wel blijven bestaan; dat vragen wij ons af. Kan niet en wil niet bestaat niet vinden wij. De RIS is ons inziens voor een bepaalde categorie een goed product. Het moet dan ook gewoon blijven bestaan, in combinatie met reguliere lessen. Die ruimte moet er zijn voor rijscholen, om zelf te kiezen voor een bepaalde structuur. Een instructeur met RIS is niet per se beter is onze mening, maar het moet er wel gewoon zijn. En zeker als we dan iemand van het Ministerie dinsdag horen zeggen dat het best kan op een andere manier; vinden wij dat dit gewoon moet lukken.”