Volledige branche achter RIS

Vanmiddag organiseerde het CBR een speciale sessie over een passend vervolg van de Rijopleiding in Stappen (RIS). Daarvoor werden diverse RIS-partners uitgenodigd om samen het gesprek aan te gaan over de toekomst van de RIS. Aanleiding was het advies van Landsadvocaat aan het CBR, waarin zij concludeerden dat de RIS-activiteiten niet onder de wettelijke taak van het CBR vallen. Tijdens de bijeenkomst schaarde de gehele branche, evenals het CBR en het Ministerie van I&W zich achter de RIS.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Sinds 2017 werkt het CBR mee aan de professionalisering van de rijschoolbranche, mede op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de professionalisering hebben de rijschoolbrancheverenigingen BOVAG, FAM en VRB een plan opgesteld, waarin het CBR een plaats heeft. Naar aanleiding hiervan heeft het CBR in 2018 aan de Landsadvocaat gevraagd om advies over de wettelijke mogelijkheden. Daarop heeft de Landsadvocaat aangegeven dat het geen wettelijke taak is voor het CBR om, op het vlak van rijbewijsopleidingen, rijscholen te certificeren en bestuurders en rijinstructeurs op te leiden.

Geen wettelijke taak CBR

Op basis van de uitspraak van de Landsadvocaat heeft het CBR  ook naar de activiteiten voor de opleidingsmethodiek Rijopleiding in Stappen (RIS) gekeken. Dat zijn het beheer van RIS-leermiddelen, de certificering en toezicht bij de opleidingsinstituten voor RIS-instructeurs en de praktijkbegeleiding van RIS-instructeurs voor de WRM-bevoegdheidspas. Hierbij heeft het CBR geconcludeerd dat deze activiteiten niet passen binnen de wettelijke taak.

RIS moet blijven bestaan

Tijdens de bijeenkomst werden de RIS-partners geïnformeerd over de ontstane situatie en gevraagd mee te denken over een passend vervolg van de RIS. Duidelijk werd al snel dat het CBR niet de intentie heeft te stoppen met de activiteiten rondom de RIS en dat de gehele branche, evenals het Ministerie van I&W achter de RIS staan. Uitgangspunt is dat de RIS moet blijven bestaan. Morgen dienen de verschillende brancheorganisaties dan ook een WOB-verzoek in om alle informatie van Landsadvocaat, en de stukken waarop het advies gebaseerd is in te zien. De RIS zou op basis van een rechtelijke uitspraak uit 2003, namelijk wel degelijk een taak van CBR zijn, op basis van verkeersveiligheid. De branche wil nu zeker weten aan de hand van welke informatie Landsadvocaat het advies heeft gegeven.

Groei RIS-examens in de toekomst

Momenteel zijn er zo’n 1800 RIS-instructeurs werkzaam. Zo’n 2 tot 3 procent van alle examens betreft een RIS-examens. Dit met name doordat de capaciteit aan ‘reguliere’ examens bij het CBR groter is. Verwachting is dat het aantal RIS-examens in de toekomst sterk toe zal nemen.