Minister:”Het delen van informatie tussen auto’s is belangrijk voor verkeersveiligheid”

Merken als BMW, Ford, Mercedes-Benz en Volvo delen steeds meer en vaker door hun auto's doorgegeven informatie over gevaarlijke situaties op de weg met andere bestuurders. Dit delen van informatie, ook met andere Europese landen, moet de verkeersveiligheid ten goede komen. Zo vindt ook Minister Cora van Nieuwenhuizen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Meldingen van de auto aan de bestuurder zijn de meeste automobilisten niet vreemd. Zo waarschuwt een voertuig als er kans op gladheid is, om maar een voorbeeld te noemen. Wat nog geen gemeengoed is, is dat informatie van auto's op de weg vrijwel direct wordt doorgegeven aan andere bestuurders. Op die manier krijgen zij op hun infotainmentscherm een melding van een pechgeval even verderop, zodat ze alvast de snelheid kunnen matigen. Hetzelfde geldt voor gladheid. Die laatste melding is echter veel lastiger te verifiëren dan bijvoorbeeld een pechgeval. Misschien is het wel zo dat er in een bepaalde bocht net even te veel steentjes lagen, waardoor één of twee voertuigen gripverlies merkten, maar de andere weggebruikers niet. Dus hoe zorg je ervoor dat een waarschuwing voor gladheid ook echt terecht is?
 

Alles in de cloud

"Voertuiginformatie van de omgevingssensoren komt allemaal in de cloud terecht, waarna er een algoritme op los wordt gelaten dat ook rekening houdt met de verkeersgeschiedenis op dat deel van de weg en de weersomstandigheden. Op die manier kun je achterhalen op welk moment er waar veel geremd werd vanwege gladheid", legt Christoph Grote, bij BMW verantwoordelijk voor voertuigelektronica, uit. "Het is dus niet zo dat een waarschuwing direct uitgezonden wordt. We hebben deze functionaliteit letterlijk moeten laten rijpen."
Het vergaren, opslaan en gebruiken van voertuiginformatie roept de vraag op of de privacy van de bestuurder in het geding is. Het is immers niet ondenkbaar dat als een auto vaak op een bepaald traject rijdt, je op die manier kan achterhalen waar de bestuurder woont en wie hij of zij is."Er zijn in de analyse van de data de nodige waarborgen ingebouwd zodat je uit de beschikbare informatie niet kan afleiden wie de bestuurder is of waar deze woonachtig is. Zo worden als het ware sowieso het begin en het einde van de rit eruit geknipt. Ook de rest van de data wordt opgedeeld in bruikbare stukken", aldus Grote.
 

Delen in heel Europa

Vanwege het grote maatschappelijke belang van het vergroten van de verkeersveiligheid gaan ook een aantal Europese landen met de genoemde fabrikanten samenwerken en informatie delen, waaronder Nederland. "Tot nu toe hielden de betrokken partijen deze informatie voor zichzelf. We hebben afgesproken dat data die belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid, uitgewisseld worden tussen autofabrikanten en landen," zei de Nederlandse minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen in een eerste reactie.
Aan het project, dat begin juli van start gaat, doen ook navigatiebedrijven TomTom en Here mee. Op die manier kunnen de waarschuwingen over zaken als gladheid of spookrijders ook doorgegeven worden aan gebruikers van TomTom. In de toekomst kan het delen van de door voertuigen vergaarde informatie nog een stuk verder gaan, zo schetst Grote. Zo kunnen derden toegang krijgen tot de geanonimiseerde data. Dit geldt echter alleen voor partijen voor wie het bij wet toegestaan is om toegang te verkrijgen. Denk daarbij aan verzekeraars.
Zo is het niet ondenkbaar dat bepaalde partijen met deze informatie over de toestand van de weg naar een gemeente kunnen stappen met het verzoek een reparatie uit te voeren of een andere maatregel te nemen om de veiligheid op dat traject te verbeteren.