Nieuwe BGF wordt uitgesteld

Er verandert de komende periode nog even niets aan het bestaande BOVAG Garantiefonds Rijscholen (BGF). Het bestuur van BOVAG Rijscholen neemt de tijd om de voorgenomen vernieuwingen nog eens goed tegen het licht te houden en te bespreken met leden.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

BOVAG Rijscholen neemt de signalen zeer serieus, die de afgelopen tijd uit de gelederen van BOVAG-rijscholen zijn gekomen inzake de voorgenomen vernieuwing van het BOVAG Garantiefonds Rijscholen (BGF). In een recente bestuursvergadering is er uitgebreid over gesproken. Het bestuur van BOVAG Rijscholen heeft besloten extra tijd te nemen voor de noodzakelijke vernieuwing van het fonds. Dit uiteraard na overleg met de stichting BGF en Bovemij, die het bestuur daarvoor ook de ruimte hebben geboden.

Een dijk van een marketinginstrument

Het bestuur van BOVAG Rijscholen is en blijft ervan overtuigd dat het BGF een dijk van een marketinginstrument is voor BOVAG-rijscholen in een branche met een relatief slechte naam. Dientengevolge heerst onder leerlingen en hun ouders immers veel onzekerheid. Voorzitter Frank Hoornenborg: “We gaan de materie nog eens goed van alle kanten bekijken én bespreken met zo veel mogelijk leden van BOVAG Rijscholen. We besteden daarbij speciale aandacht aan consumenten, ondernemers, de praktijk van alledag, de reikwijdte, de betaalbaarheid en de toekomstbestendigheid van BGF."

Geen wijzigingen

Concreet betekent dit dat er per 1 januari 2017 geen wijzigingen doorgevoerd worden en dat de afdracht aan het BGF voorlopig op € 0,75 per eerste examen blijft staan. Rijscholen die al geanticipeerd hebben op de komende afdrachtwijziging, kunnen zelf beslissen of zij de wijzigingen zelfstandig doorvoeren. De te innen premie is in dat geval aan btw onderhevig.