Peter van Neck: samen staan wij sterker in 2016

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de rijschoolbranche. “Over het algemeen veel positieve dingen waar we heel trots op mogen zijn”, laat Peter van Neck van belangenorganisatie VRB weten. De rijschoolbranche mag volgens Van Neck spreken van een bewogen jaar waarbij grote stappen zijn gezet naar verbetering en professionalisering.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Samen staan wij sterker

“Samen met de BOVAG en de FAM hebben wij grote stappen gezet naar een betere samenwerking. Wij werken nauwer samen en de resultaten van deze samenwerking zijn inmiddels zichtbaar. De overheid beseft steeds meer dat de rijschoolbranche toe is aan verandering en alle brancheorganisaties werken gezamenlijk aan verbetering. We kunnen heel goed tot elkaar komen en dat werkt heel effectief. Samen staan wij sterker en daar ben ik heel blij mee.”

Langer wachten op goed resultaat

“Helaas hebben wij in 2015 geen veranderingen kunnen doorvoeren in de nieuwe WRM. De belachelijke herintredingstrajecten, die niet aansluiten op de praktijk, mogen wat mij betreft helemaal op de schop. Helaas hebben wij dat in het afgelopen jaar niet kunnen realiseren maar ik ga ervan uit dat een goed resultaat langer op zich laat wachten. Liever langer wachten, dan genoegen nemen met minder.”    

Wij mogen zeker niet klagen

"Er zijn veel dingen die wij graag anders hadden gezien, maar wij mogen zeker niet klagen over het afgelopen jaar. Collega’s spreken van een positief jaar met meer aandacht voor kwaliteit. Consumenten beseffen steeds meer dat kwaliteit een hogere prijs heeft. Gelukkig worden ze wakker en ik hoop dat deze trend in het nieuwe jaar blijft doorzetten. Wij hebben met de VRB het streven om het ledenaantal te verhogen, dat is in 2015 ook gelukt. In het nieuwe jaar zullen onze leden genieten van meer voordelen en wij gaan meer aandacht besteden aan communicatie richting consumenten." 

Positieve veranderingen doorzetten

"Laten wij in het nieuwe jaar de positieve veranderingen doorzetten. Ik hoop dat collega’s zich zullen blijven focussen op kwaliteit. Daarmee zullen wij de prijsvechters voorbij lopen. Namens de VRB wens ik iedereen een goed uiteinde en een voorspoedig nieuw jaar."