Terugblik prinsjesdag: economische terugslag en extra investeringen infrastructuur

Prinsjesdag

Alhoewel Prinsjesdag er niet meer uitzag zoals op de foto, sprak koning Willem-Alexander, ondanks corona, over de toekomst, investeren en baanbehoud. "Door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. Ook deze anders-dan-anders-Prinsjesdag op anderhalve meter afstand, niet in de Ridderzaal, en met minder mensen, tradities en uitbundig rood-wit-blauw, maakt dat tastbaar."

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De koning prees de houding van alle ondernemers: "Bijzonder is de veerkracht van ondernemers die op allerlei creatieve manieren hun bedrijf draaiende hielden, van leraren die hun leerlingen online gingen begeleiden, en van ouders die plotseling werk en onderwijs thuis combineerden."

Maar er zat ook een waarschuwing in: "Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn. Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden."

Noodsteun

Hij sprak over de noodsteun waarmee lonen zijn doorbetaald en faillissementen zijn voorkomen, en het derde noodpakket dat beschikbaar is vanaf 1 oktober. "Behoud van zoveel mogelijk banen blijft het doel. Maar na de fase van noodsteun is het nu ook belangrijk dat mensen door scholing en training de overstap kunnen maken naar sectoren waar een tekort aan personeel is, en dat bedrijven zich aan kunnen passen aan de nieuwe realiteit." 

Naast het aanpakken van de stikstokcrisis, en vermindering van CO2, wil de overheid ook investeren met het Nationaal Groeifonds. "Met het fonds wil de regering investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur." 

Investeren in wegen

Concreet betekent dat de komende jaren minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven versneld 1,9 miljard euro uittrekken voor het onderhoud en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. 

Minister van Nieuwenhuizen: “Het is al weer bijna net zo druk op de wegen als voor corona. Dus zorgen we ervoor dat de infrastructuur er beter voor staat wanneer de economie straks weer aantrekt. Door waar het kan onderhoud versneld uit te voeren, willen we oponthoud bij bruggen en sluizen zoveel mogelijk voorkomen.” 

Verkeersveiligheid

Minister van Nieuwenhuizen werkt samen met gemeenten en provincies aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Eerder maakte zij bekend dat deze partijen plannen in kunnen dienen voor concrete maatregelen om de veiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. 

De overheid geeft aan dat er uit het hele land veel goede plannen binnengekomen. Van Nieuwenhuizen stelt in 2021 hiervoor 100 miljoen euro extra beschikbaar, boven op 50 miljoen euro die al jaarlijks beschikbaar is. Zo kunnen rotondes, stoepen, kruisingen en andere plekken waar veel ongelukken gebeuren sneller worden aangepakt