Rijexamenuitslag uitsluitend te horen in praktijkexamenzaal

Per 1 juni 2018 krijgen rijexamenkandidaten, en de begeleidende instructeur, de uitslag van een rijexamen uitsluitend nog te horen aan tafel bij de examinator in de praktijkexamenzaal.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De uitslag van het rijexamen wordt dan niet meer in de auto aan de instructeur meegedeeld. Het CBR doet dit omdat zij open en transparant willen communiceren naar alle betrokkenen.

Klantpanelonderzoek

Daarnaast is, volgens het CBR, uit een klantpanelonderzoek gebleken dat klanten zich storen aan het meedelen van de uitslag in de auto. Zij moeten dan buiten de auto wachten tot de examinator de instructeur heeft geïnformeerd. Daarbij kan bij hen de schijn ontstaan van mogelijke beïnvloeding. Dat wil het CBR vermijden, omdat de examinator de uitslag altijd zelfstandig bepaald.

Toelichting achteraf

Als de examenuitslag aan tafel wordt gegeven, kan de examinator die direct uitleggen. In het geval dat een instructeur na het eindgesprek een aanvullende toelichting wil, kan hij zijn kandidaat vragen om even plaats te nemen in de wachtruimte. Vervolgens kan hij samen met de examinator bepalen of het gesprek meteen kan worden voortgezet of op een ander geschikt moment.