Rijscholen lopen niet warm voor internetconsultatie

Op vrijdag 11 november 2016 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel begeleid rijden (2toDrive). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt nu de definitieve invoering van 2toDrive in de wetgeving verder voor. Om rijscholen en andere belangstellenden de kans te bieden een reactie te geven, kan men gebruik maken van een internetconsultatie. Belanghebbenden kunnen daar tot en met 9 maart een reactie geven op de ontwerpwijziging van het Reglement rijbewijzen.

VekaBest verkeersleermiddelen

— Advertentie —

Reactie rijscholen blijft uit

Rijscholen blijken niet warm te lopen voor de internetconsultatie. Tot nu toe zijn er nog geen reacties binnengekomen. 

2toDrive

Door 2toDrive is het mogelijk dat dat jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs B halen en onder begeleiding een motorrijtuig van die categorie kunnen besturen totdat zij 18 jaar zijn. Uit het lopende experiment blijkt dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en relevante rijervaring opdoen. Zo leren ze op een veilige manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan.

Ontwerpwijziging

De ontwerpwijziging van het Reglement rijbewijzen bevat de uitwerking van de vereisten voor de aanvraag en afgifte van de begeleiderspas en de eisen waaraan de potentiële begeleider moet voldoen. Tevens bevat het voorstel de vereisten waaraan een begeleider tijdens het begeleiden moet voldoen en de strafbaarstelling als de begeleider niet aan die eisen voldoet.  Verder is een aanpassing opgenomen van één van de uitzonderingen op de verplichting voor het T-rijbewijs.