Rijschool Cosmo reageert op aantijgingen over oplichting

rijden auto

Vorige week kwam de krant De Gelderlander naar buiten met een onderzoeksverhaal over Rijschool Cosmo. De rijschool zou leerlingen hebben opgelicht en de eigenaar zou zijn vertrokken. Nu reageert Rijschool Cosmo op de aantijgingen.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Volgens de krant zouden leerlingen betaalde rijlessen niet hebben gekregen, zou de rijschool niet meer bestaan en de eigenaar met de noorderzon zijn vertrokken. Een woordvoerder van Rijschool Cosmo (de eigenaar zit in het buitenland) geeft nu in een email aan dat dit niet klopt. 

Eigenaar

De rijschool zou allereerst niet in 2014 zijn opgericht, maar in 2007. Ook zou de rijschool nog steeds bestaan. Daarnaast zou de eigenaar niet met de noorderzon zijn vertrokken, maar vast zitten in Ethiopië. "Hij zit letterlijk vast, doordat er geen vliegtuigen meer vliegen door de coronacrisis. Hij staat zelfs aangemeld bij de alarmcentrale van de ministerie van buitenlandse zaken. Ook dat maakt duidelijk dat hij graag terug wil komen, naar zijn zijn kinderen die hem enorm missen, maar ook voor zijn bedrijf", valt er in de email te lezen. Bijgevoegd zat een retourticket gedateerd op 15 maart. 

Oplichting

Over de vermeende oplichting van de leerlingen schrijft de rijschool dat de eigenaar zich een tijd lang niet helemaal goed voelde en daardoor rust nodig had. 

Over de situatie met 'Charlotte', die aangaf maar vier van de dertig rijlessen te hebben gehad, zegt de rijschool het volgende: "In december of januari had zij zich ingeschreven en het pakket volledig betaald. Vervolgens heeft de eigenaar in februari aangegeven zich niet goed te voelen en er even tussenuit wilde om privé omstandigheden te regelen. Dit is besproken met haar en daarbij is aangegeven dat de eigenaar 1,5 maand zou weggaan. Charlotte was het daar in eerste instantie mee eens en gaf aan dat de eigenaar zijn rust kon pakken. Hij gaf het advies tijdens zijn afwezigheid alvast de theorie te behalen zodat na zijn terugkomst de lessen weer gestart konden worden."

"Dat was allemaal geen probleem voor haar. Een paar dagen later ontving de eigenaar een bericht van haar dat zij de situatie had besproken met haar ouders en toch er vanaf ziet om te wachten. De eigenaar wees haar naar de algemene voorwaarden, maar Charlotte was het er niet mee eens wat daar in staat, dus gaf zij aan een rechtszaak ervan te maken. De eigenaar heeft vervolgens aangegeven dat zij daar vrij in is om dat te doen. Wij hebben geprobeerd er met haar uit te komen, maar dat beviel haar niet. Dus is zij andere ex-leerlingen gaan zoeken en naar de krant gestapt. Zij heeft nog steeds recht op de resterende lessen en een praktijkexamen."

Datzelfde zou gelden voor de andere leerling 'Thijs'. "Hij had een motorpakket gekocht met 10 lessen. Hij wilde al snel examen afleggen, terwijl wij van mening waren dat het te snel was om af te rijden, dus wilde hij naar een andere rijschool. Daar hebben wij mailcontact over gehad. Hij was het er niet mee eens en is dus overgestapt, maar dat betekent niet dat wij hem hebben opgelicht."

Onwaarheden

Rijschool Cosmo vindt dat er onwaarheden in het artikel staan. "Als wij de intentie hadden om mensen op te lichten, dan hadden wij dat jaren geleden al gedaan voor tonnen, en niet voor slechts duizend euro. Daar rennen wij niet voor weg, of zoals de Gelderlander dat benoemd met de noorderzon verdwenen."

De woordvoerder geeft wel aan dat niet alles altijd helemaal goed liep. "Helaas krijgen wij ook te maken met ontevreden klanten zoals ieder bedrijf daar wel eens last van heeft, maar dat betekent niet dat wij daar niets aan proberen te doen. Wij proberen altijd er eerst met de leerling uit te komen, en lukt dat niet dan is het hun goed recht om naar een andere rijschool te gaan, maar dat betekent niet dat wij aan oplichting doen."

Reactie

Op de vraag waarom deze informatie niet met de krant werd gedeeld voordat het stuk werd geplaatst, geeft de medewerker aan dat de Gelderlander de eigenaar rechtstreeks probeerde te bereiken via de telefoon. "De Gelderlander zat erop te hameren telefonisch contact te willen, maar dat gaat momenteel niet. De eigenaar probeerde wel te reageren via de mail. Na het plaatsen van het artikel is er enorm veel commotie ontstaan dus geeft de eigenaar een schriftelijke reactie zolang hij zichzelf nog niet in Nederland kan verdedigen."

De woordvoerder geeft aan dat zodra de eigenaar terug is, hij deze kwestie gaat aanpakken.

Onderzoeksjournalist Paul Bolwerk van De Gelderlander geeft aan dat de bovenstaande uitingen veel vragen oproept. "Ik heb uitvoerig onderzoek verricht naar de kwestie rondom Rijschool Cosmo. Ik weet wat de politie heeft gezegd en ik kan het documenteren. De rijschoolhouder heeft op talloze verzoeken om commentaar niet gereageerd. Voorafgaand aan publicatie is herhaaldelijk om een inhoudelijke reactie gevraagd." 

Het artikel is voor publicatie naar de rijschoolhouder gestuurd, waarop alleen de reactie kwam dat het 'geen verhaal' is. Verder geeft Bolwerk aan dat de kwestie nog een vervolg krijgt, omdat inmiddels meerdere mensen zich hebben gemeld.