Breaking: WRM aangenomen: Sanctie gaat eraf

Zojuist is er gestemd in de Tweede Kamer over de WRM. De nieuwe wet is aangenomen. De sanctie bij de praktijkbegeleiding gaat eruit, het amendement hierover is aangenomen. Ook de moties over de invulling van de praktijkbegeleiding, de 5-jareneis (iemand mag pas een rijopleiding volgen als hij 5 jaar een rijbewijs heeft), de aanpak van spookrijscholen, verplichte onderdelen in de bijscholing en het maken van een rijscholenregister zijn aangenomen.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

De nieuwe WRM is aangenomen. De nieuwe wet zorgt ervoor dat er een VOG voor rijinstructeurs wordt ingevoerd. Het aantal praktijkbegeleidingen gaat van twee naar één per vijf jaar en het wordt verplicht een echte leerling bij de praktijkbegeleiding mee te nemen.

De afgelopen periode was er veel te doen over het wel of niet afschaffen van de sanctie op de praktijkbegeleiding. Het amendement van CDA, D66, SP en PVV is aangenomen. Hierdoor verdwijnt de sanctie. Rijinstructeurs mogen voortaan onbeperkt herkansen; iedere zes maanden. Wel moet er tussentijdse bijscholing gevolgd worden en zijn de kosten hiervan voor de rekening van de instructeur. Deze kosten kunnen hoog oplopen.

Veel moties aangenomen

Ook is er een motie aangenomen betreffende de 5-jareneis. Door deze eis kunnen aankomend instructeurs pas met de opleiding starten als ze het rijbewijs minimaal 5 jaar in het bezit hebben. Daarnaast is er ook voor gestemd om de invulling van de praktijkbegeleiding te herzien en er komen verplichte onderdelen op de bijscholing. Ook is er voor gestemd  een aanpak te ontwikkelen voor zogenaamde ‘spookrijscholen’.  Daarnaast zal er een zogenaamd rijscholenregister ontwikkeld gaan worden.